<![CDATA[ اقتصاد نیوز سایت مرجع اقتصاد ایران ]]> https://www.eghtesadnews.com Sun, 16 Jun 2019 04:59:30 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ورژن ایرانی بازار وام زیر ذره‌بین]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-284797 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/284797-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86
اقتصادنیوز:​در حضور یک مکانیزم اعتبارسنجی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های متقاضی وام بر مبنای رتبه اعتباری این بنگاه‌ها که شاخصی از میزان ریسک هر یک از مشتریان است، شکل می‌گیرد. اما چنین شاخص‌هایی هنوز در اقتصاد ایران رواج نیافته است. پس در اقتصادی همانند ایران، وام‌ها بر چه مبنایی به بنگاه‌ها اختصاص داده می‌شود؟
]]>
Tue, 21 May 2019 00:27:00 +0000
<![CDATA[شش فرمان بانک مرکزی درباره رمزهای دوم یکبار مصرف]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-283561 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/283561-%D8%B4%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
اقتصادنیوز: بانک مرکزی دستورالعمل شش‌ بندی را درباره جایگزینی رمزهای دوم یکبار مصرف با رمزهای ایستا ابلاغ کرد.
]]>
Tue, 14 May 2019 10:37:45 +0000
<![CDATA[اعلام جزئیات مرحله دوم ادغام ۵ بانک در سپه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-276263 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/276263-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%87
اقتصادنیوز: ادغام ۵ بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه با فروش سهام بانک‌ها از ۱۸ فروردین (فردا) وارد مرحله دوم می‌شود.
]]>
Sat, 06 Apr 2019 13:22:30 +0000
<![CDATA[توصیه‌های مجری ادغام بانک‌ها در ابتدای انقلاب درباره بانک‌های نظامی؛ هشدار نسبت به پیامدهای تورمی ادغام بانک‌ها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-276256 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/276256-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7 اقتصادنیوز: احمد حاتمی‌یزد معتقد است تجربه ادغام بانک‌ها در ابتدای انقلاب بسیار موفق بود، چرا که تعدادی از این بانک‌ها خارجی بوده و به تکنولوژی روز جهان مجهز بودند. با این حال، درباره ادغام بانک‌های نظامی می‌گوید: اتخاذ این سناریو در شرایط کنونی اثرات مخرب تورمی دارد. ]]> Sat, 06 Apr 2019 13:06:44 +0000 <![CDATA[بانک مرکزی اعلام کرد؛ تعیین سقف کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-273503 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/273503-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C
اقتصادنیوز: طبق الزامات بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در اپلیکیشن‌های موبایلی یک میلیون تومان و انجام انتقال وجه با مبالغ بالاتر تخلف به شمار می‌رود و بانک مرکزی در حال ساماندهی این موضوع است.
]]>
Wed, 13 Mar 2019 13:24:24 +0000
<![CDATA[جزئیات خبر حذف تخفیف بیمه شخص ثالث]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-269779 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/269779-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB اقتصادنیوز: شرکت های بیمه توافق کرده اند برای مدیریت بخشی از زیان وارد شده، از ابتدای اسفندماه ۲.۵ درصد تخفیفی را که قانون بیمه شخص ثالث برای خریداران در نظر گرفته است اعمال نکنند. ]]> Fri, 22 Feb 2019 14:11:27 +0000 <![CDATA[در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸تصویب شد؛ جزئیات بخشش دیرکرد وام‌ها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263292 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/263292-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7
اقتصادنیوز: سیده فاطمه حسینی؛عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برخی مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.
]]>
Fri, 18 Jan 2019 21:27:04 +0000
<![CDATA[شرایط جدید رفع سوءاثر از چک برگشتی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-255362 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/255362-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
اقتصادنیوز: طبق قانون جدید چک شرایط تازه‌ای برای رفع سوءاثر از چک برگشتی اعلام شده است.
]]>
Sun, 09 Dec 2018 12:53:24 +0000
<![CDATA[جزئیات ابلاغ فراخوان رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای افزایش سرمایه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-253978 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/253978-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
اقتصادنیوز: رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
]]>
Sun, 02 Dec 2018 11:22:48 +0000
<![CDATA[۶ برنامه بانک مرکزی برای رونق بخش تولید کشور]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-252276 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/252276-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
اقتصادنیوز: قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال خبر داد و گفت: در همین راستا بانک مرکزی شش برنامه را در دستور کار دارد.
]]>
Fri, 23 Nov 2018 12:30:51 +0000
<![CDATA[افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-251804 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/251804-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
اقتصادنیوز: بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی در یکسال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این موضوع با انتقاد جدی رییس کل مواجه شده است.
]]>
Tue, 20 Nov 2018 11:38:57 +0000
<![CDATA[بررسی تصمیم اقتصادی جدید دولت؛ باگ‌های بخشنامه ارزی بانک مرکزی!]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-251676 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/251676-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
اقتصادنیوز: بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد.
]]>
Mon, 19 Nov 2018 23:56:49 +0000
<![CDATA[یک مقام آگاه بانک مرکزی خبرداد؛ اتصالبانک‌های خارجی به سامانه‌ جایگزین سوئیفت ایران]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-251346 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/251346-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز: یک مقام آگاه در بانک مرکزی با اشاره به آغاز فرآیند اتصال بانک‌های خارجی به سامانه پیام‌رسان مالی ایرانی، گفت: بانک مرکزی در حال ایجاد و استقرار بسترهای دیگر ارتباطات مالی در جهان است.
]]>
Sun, 18 Nov 2018 12:11:56 +0000
<![CDATA[دسترسی کدام‌ بانک‌ها به سوئیفت قطع می‌شود؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-250158 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/250158-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اقتصادنیوز: بانک‌های سرمایه، سامان، کارآفرین ایران، کیش اینترنشنال، اقتصاد نوین، شهر، کشاورزی، خاورمیانه، مسکن، پاسارگاد، توسعه تعاون، کفالت، قرض‌الحسنه رسالت، ایران‌زمین، همکاری‌های منطقه‌ای اسلامی، گردشگری، مهر ایران، حکمت ایرانیان و موسسه مالی توسعه بانک‌ها و موسساتی هستند که به نظر می‌رسد براساس آخرین تغییرات فهرست تحریم‌های آمریکا در لیست تحریم‌های ثانویه این کشور قرار ندارند و دسترسی‌شان به سوئیفت ادامه خواهد داشت.
]]>
Mon, 12 Nov 2018 12:57:44 +0000
<![CDATA[ ۱۸ بانک ایران زیر ذره‌بین؛ داراترین و زیانده‌ترین‌ها کدامند؟+جدول]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-250054 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/250054-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
اقتصادنیوز: بررسی صورت‌های مالی ۱۸ بانک در چهار شاخص تصویر بازیگران بازار پول را نمایان ساخت. این آمارها نشان می‌دهد برخی از بانک‌های خصوصی عملکرد مناسبی داشتند و با توجه به قطع نشدن ارتباط سوئیفتی می‌توانند گزینه مناسبی برای ارتباط با شبکه بانکی فرامرزی باشند.
]]>
Sun, 11 Nov 2018 22:14:53 +0000
<![CDATA[معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد؛ تکذیب‌توقف‌اعلام رشداقتصادی/انتشار آمار سه ماهه در انتهای فصل‌بعد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-238502 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/238502-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
اقتصادنیوز: معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اعلام آمار رشد اقتصادی متوقف نشده است، گفت: بنا بر تقویم آماری این بانک، ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی هر فصل(سه ماهه) در هفته آخر فصل بعد منتشر می‌شود.
]]>
Fri, 14 Sep 2018 10:39:42 +0000
<![CDATA[ابلاغ دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-238059 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/238059-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
اقتصادنیوز: بانک مرکزی «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
]]>
Tue, 11 Sep 2018 13:43:57 +0000
<![CDATA[پایان دوران 50 ساله نظارت سنتی بر بانک مرکزی/ ارسال اصلاح قانون بانک مرکزی به صحن مجلس]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-238053 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/238053-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
اقتصادنیوز: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان رسیدگی به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از حدود ۵۰ سال در کمیسیون متبوعش خبر داد.
]]>
Tue, 11 Sep 2018 13:18:37 +0000
<![CDATA[حذف رمز دوم ایستای کارت‌های بانکی از اول خرداد ۹۸]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-238022 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/238022-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
اقتصادنیوز: مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت گفت: طبق بخشنامه الزامات رمزهای پویای بانک مرکزی از اول خردادماه ۹۸ رمز دوم ایستای کارت های بانکی حذف و رمزهای پویا جایگزین آن می شود.
]]>
Tue, 11 Sep 2018 10:43:23 +0000
<![CDATA[ملاک تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه اعلام شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-237770 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/237770-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF اقتصادنیوز: دبیرکل صرافان ایران گفت: تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه پیش از این یک طرفه بود و هم اکنون بصورت توافقی و دو طرفه خواهد بود. ]]> Mon, 10 Sep 2018 10:05:22 +0000 <![CDATA[براساس اطلاعیه بانک مرکزی تاکید شد؛ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی تامین می‌شود/ تقویت معاملات یورویی در بازار ثانویه[دوم] ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-236602 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/236602-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85
اقتصادنیوز: از ابتدای سال تاکنون بیش از 5.5 میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم عزیز کشورمان تامین شده است.
]]>
Tue, 04 Sep 2018 13:23:45 +0000
<![CDATA[اعلام جزییات تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-235887 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/235887-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C اقتصادنیوز: معاون اجرایی شورای نگهبان آخرین اخبار از اقدامات این شورا برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تشریح کرد. ]]> Sat, 01 Sep 2018 10:04:39 +0000 <![CDATA[تمدید قراردادهای سپرده‌گذاران بالای ۱۵درصد برای یک ماه دیگر؛ آیا دولت در حال خریدن زمان است! ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-234601 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/234601-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اقتصادنیوز : به‌دنبال ارائه بسته جدید ارزی و تغییر قواعد معاملات در بازار ارز، این بار سیاست‌گذار، ساماندهی بازار سپرده را مورد هدف قرار داده است.
]]>
Sat, 25 Aug 2018 10:26:16 +0000
<![CDATA[شناسایی ۳هزار شرکت صوری]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-227639 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/227639-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی ۳هزار شرکت صوری و کاغذی گفت: وزارت اقتصاد ضمن اعلام جرم علیه دارندگان کارت بازرگانی اجاره‌ای، مالیات آنها را به همراه جربمه، تا ریال آخر از آنها می گیرد.
]]>
Sun, 22 Jul 2018 14:24:31 +0000
<![CDATA[2200 میلیارد تومانی که صاحبانشان رغبتی برای دریافت آن ندارند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-227583 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/227583-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز : نایب‌رئیس مجلس در آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای بررسی مشکلات موسسات مالی گفت: ۱۱ هزار سپرده‌گذار بالای ۲۰۰ میلیون تومان برای دریافت پول خود به بانک‌ها مراجعه نکردند.
]]>
Sun, 22 Jul 2018 11:01:07 +0000
<![CDATA[رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-225880 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/225880-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
اقتصادنیوز: در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.
]]>
Sat, 14 Jul 2018 11:33:28 +0000
<![CDATA[دو موسسه اعتباری دیگر غیرقانونی اعلام شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-225330 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/225330-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
اقتصادنیوز: «واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار» و «واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار»، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و به صورت غیرقانونی مبادرت به عملیات بانکی کرده اند.
]]>
Wed, 11 Jul 2018 12:13:58 +0000
<![CDATA[رشد 900 درصدی تقاضای منابع در موسسات اعتباری ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-223435 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/223435-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
اقتصادنیوز : گزارش بانک مرکزی درباره میزان سود تسهیلات و سپرده‌های بین بانکی منتشر شد.
]]>
Mon, 02 Jul 2018 11:26:05 +0000
<![CDATA[​نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به 12 درصد رسید ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-223429 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/223429-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF اقتصادنیوز:‌شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1396 به‌میزان 12.0 درصد افزایش یافته است. ]]> Mon, 02 Jul 2018 10:55:01 +0000 <![CDATA[۷ شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک ایران زمین]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-222973 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/222973-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 اقتصادنیوز: ۷ شرط برگزاری مجمع سالانه بانک ایران زمین برای تصویب صورت های مالی ۹۵ مورد درخواست بانک مرکزی شفاف شد.]]> Sat, 30 Jun 2018 10:03:28 +0000