<![CDATA[ اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران]]> https://www.eghtesadnews.com Sun, 24 Jan 2021 22:11:43 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ عرضه روزانه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در سامانه نیما ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-388222 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/388222-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7
اقتصادنیوز :‌رییس کل بانک مرکزی از عرضه ۱۵۰ میلیون دلاری در سامانه نیما خبر داد.
]]>
Sun, 24 Jan 2021 15:04:18 +0000
<![CDATA[تجمع اعتراضی تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت مقابل سازمان خصوصی سازی ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-388183 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/388183-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
امروز جمعی از کارکنان تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی تجمع اعتراضی کردند.
]]>
Sun, 24 Jan 2021 12:14:01 +0000
<![CDATA[کالاهای ارزان و گران در شهر و روستا]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387371 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387371-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
اقتصادنیوز: گرانی کمتر در کالاهای خوراکی و افزایش بیشتر قیمت در کالاهای غیر خوراکی در دی ماه سبب شد تورم ماهانه روستایی نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کند اما شهرنشین ها از کاهش تورم منتفع نشوند.
]]>
Sun, 24 Jan 2021 11:45:40 +0000
<![CDATA[مهمترین تغییرات چک های جدید ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-388168 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/388168-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
​نادعلی زاده گفت:چک‌های فعلی صورتی و سبز رنگ هستند درحالی که چک‌های جدید صورتی و بنفش رنگ خواهند بود.
]]>
Sun, 24 Jan 2021 11:13:00 +0000
<![CDATA[کدام تراکنش‌های بانکی از امروز برگشت می‌خورند؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-388145 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/388145-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از امروز در ساتنا برگشت می‌خورند، بنابراین افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره مند شوند.
]]>
Sun, 24 Jan 2021 09:41:06 +0000
<![CDATA[هزینه استقراض در 4 بازار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387727 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387727-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
اقتصادنیوز: رصد بازارها در هفته نخست بهمن نشان می دهد در 5 بازار هیچ افزایشی در نرخ سود رخ نداده است. وام مسکن محسوس ترین کاهش را در نرخ سود به ثبت رسانده است
]]>
Sun, 24 Jan 2021 09:06:47 +0000
<![CDATA[رقم نرخ سود در سه سررسید]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-388036 /بخش-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-113/388036-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
اقتصاد نیوز: در بازار اوراق بدهی نرخ سود با سررسیدهای مختلف ناهمسو حرکت کرد.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 20:52:02 +0000
<![CDATA[توضیح یک اقتصاددانان در باره نرخ دلار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387998 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387998-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نوشت: در مطلبی نوشته شده نظر بنده آن است که نرخ بنیادی دلار حدود ۲۰ هزار تومان است.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 16:20:42 +0000
<![CDATA[ جزییات دیدار رییس‌کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد ارمنستان ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387992 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387992-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز : رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط تجاری و اقتصادی ایران، بر استفاده از فرصت فراهم شده برای توسعه ظرفیت‌های همکاری‌ میان دو کشور تاکید کرد.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 15:45:22 +0000
<![CDATA[کدام تراکنش‌های بانکی از فردا برگشت می‌خورند؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387866 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387866-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF
‌از فردا (۵بهمن) تراکنش های فاقد کد شهاب در ساتنا برگشت می‌خورند، لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را اظهار نکرده اند نمی توانند از این خدمت بهره مند شوند.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 08:19:11 +0000
<![CDATA[تغییر جنس کسری نقدینگی بانک ها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387719 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387719-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7
اقتصادنیوز: حجم فروش اوراق بانک ها به بانک مرکزی در مقایسه با هفته قبل 60 درصد بیشتر بود در مقابل حجم اعتبارات قاعده مند 70 درصد کاهش یافت این رقم یعنی کسری نقدینگی اضطراری بانک ها برطرف شده و در مقابل برای در کوتاه مدت میل به استقراض دارند.
]]>
Sat, 23 Jan 2021 08:00:21 +0000
<![CDATA[به دوران پر التهاب ارزی گذشته بر نمی‌گردیم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387713 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387713-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
اقتصادنیوز: عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی جدید خود سیاست‌های آتی بانک مرکزی را تشریح کرد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 14:51:10 +0000
<![CDATA[دوز کسری بودجه دولت تا پایان سال]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387114 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387114-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
در آخرین هفته دی ماه رکورد کمترین فروش اوراق بدهی دولتی دردو ماه اخیر به ثبت رسید تا نیاز دولت به فروش اوراق به هفته ای سه هزار میلیارد تومان برسد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 10:54:45 +0000
<![CDATA[عملیات بازار باز در بهمن ماه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387349 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387349-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87
در هفته نخست بهمن ماه از برگزاری عملیات بازار باز بانک مرکزی 500 میلیارد تومان نقدینگی خالص به بانکها تزریق کرد.
]]>
Fri, 22 Jan 2021 10:02:59 +0000
<![CDATA[خبر مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های بانکی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387571 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387571-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
بانک مرکزی اعلام کرد: از ۵ بهمن ماه سال جاری تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از سوی بانک‌ها پذیرش نمی‌شوند.
]]>
Thu, 21 Jan 2021 17:38:34 +0000
<![CDATA[110 هزار تومان؛ سهم هر ایرانی از یارانه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387309 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387309-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
طبق مصوبه کمیسیون تلفق 106 هزارمیلیارد تومان به مصارف افزوده شده و در حقیقت مبلغ یارانه دو سقفی شده است. درمجموع سهم هر ایرانی از یارانه در چند سناریو بررسی می شود.
]]>
Thu, 21 Jan 2021 07:57:48 +0000
<![CDATA[هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش های بانکی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387426 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387426-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
اقتصاد نیوز: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از محدودیت جدیدی در نقل و انتقالات بانکی خبر داد.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 20:19:36 +0000
<![CDATA[توزیع یک و نیم میلیارد دلار 4200 در 1400]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387376 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387376-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1
اقتصاد نیوز: به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نرخ ارز تخصیصی برای دارو تغییر نکرده و مانند روند گذشته دارو با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد خواهد شد.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 15:32:01 +0000
<![CDATA[نرخ تورم ماهانه در کف سال 99]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387315 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/387315-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84
در نخستین ماه زمستان تورم ماهانه دردی ماه 1.8 درصد ثت شد. این میزان کمترین حد تورمی از ابتدای سال 99 تا کنون بوده است.
]]>
Wed, 20 Jan 2021 12:25:21 +0000
<![CDATA[پایین ترین استقبال از خرید اوراق دولتی ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-387083 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/387083-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
در هفته پایانی دی ماه در بازار حراج اوراق بدهی دولتی 820 میلیارد تومان فروش رفت که پایین ترین حجم فروخته شده در دو ماه اخیر بوده است.
]]>
Tue, 19 Jan 2021 14:17:34 +0000
<![CDATA[ایران: پول از مسیر اینستکس جابجا نمی کنیم]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-386724 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/386724-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
بلومبرگ نوشت: بانک مرکزی ایران ضمن انتقاد از کانال پرداختی اتحادیه اروپا که به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند، آن را بی‌فایده خواند و گفت: ایران منابع مالی خود را به سمت آن هدایت نخواهد کرد.
]]>
Mon, 18 Jan 2021 06:37:33 +0000
<![CDATA[کاهش هزینه وام مسکن برای مجردها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-386470 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/386470-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
روند ارزانی وام مسکن در روز شنبه 27 دی ماه ادامه داشته و رکوردی دیگر را ثبت کرد. در سه ماه گذشته این پنجمین باری است که هزینه وام مسکن مجردین به کمتر از 15 میلیون تومان رسید.
]]>
Sun, 17 Jan 2021 05:30:00 +0000
<![CDATA[عطش بانک ها برای استقراض شبانه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-386248 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/386248-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
در چهارمین هفته دی مجموع مداخله بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی نشان می دهد عطش بانک ها برای استقراض شبانه بالا است اما در کوتاه مدت این عطش به مراتب کمتر است.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 12:23:56 +0000
<![CDATA[قیمت پول در پنج بازار+جدول]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-386256 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/386256-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
در هفته آخر دی ماه نرخ سود وام مسکن تنها نرخی بود که در بین بازاهای مالی کاهشی به نام خود ثبت کرد چون در سایر بازارهای پایه شاهد افزایش نرخ سود بودیم.
]]>
Sat, 16 Jan 2021 08:59:33 +0000
<![CDATA[توقف روند گرانی وام مسکن؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-385998 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/385998-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
در هفته ای که گذشت هزینه کل خرید اوراق تسه برای اخذ وام مسکن برای مجردها و متاهلین کاهش قابل توجهی داشت.
]]>
Fri, 15 Jan 2021 20:02:30 +0000
<![CDATA[ثبت رکورد بالاترین حجم معاملات اوراق بدهی در 6 هفته]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-385844 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/385844-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
در هفته سی و سوم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد بالاترین رقم در یک ماه و نیم گذشته به ثبت رسید. بررسی اوراق فروش رفته نشان می دهد با وجود افزایش نرخ سود اما تاریخ سررسید اوراق جذاب‌تر از نرخ سود آنها در این هفته بوده است.
]]>
Wed, 13 Jan 2021 14:52:49 +0000
<![CDATA[بخشنامه مهم بانک مرکزی درباره قانون صدور چک ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-385805 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/385805-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%A9
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.
]]>
Wed, 13 Jan 2021 09:49:29 +0000
<![CDATA[تداوم روند نزولی هزینه وام مسکن ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-385670 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/385670-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
هزینه وام مسکن در بیست و سومین روز دی ماه به حد اقل خود در هفته جاری رسید و مسیر ارزانی وام مسکن را ادامه داد. در همین خصوص هزینه وام مسکن مجردی در حد 16 میلیون تومان قرار گرفت.
]]>
Tue, 12 Jan 2021 17:54:51 +0000
<![CDATA[کارنامه حراج اوراق بدهی دولتی در آخرین هفته دی99]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-385605 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-29/385605-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C
طی هفته منتهی به 23 دی‌ماه 1399 در سی و سومین مرحله از برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی 54.2 هزار میلیارد ریال اوراق توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد
]]>
Tue, 12 Jan 2021 13:31:43 +0000
<![CDATA[شرط انجام تراکنش های بانکی از ۵ بهمن]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-385501 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/385501-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبرداد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.
]]>
Tue, 12 Jan 2021 08:08:33 +0000