<![CDATA[اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران]]> https://www.eghtesadnews.com Tue, 22 Jun 2021 05:07:24 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[سبزپوشی بورس در آغاز تابستان/ شاخص بورس صعود کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421009 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/421009-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
در شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با صعود 11500 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 180 هزار واحد قرار گرفت.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 05:07:09 +0000
<![CDATA[جزئیات عرضه اولیه «لطیف» در بازار سهام]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-421002 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/421002-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
بازار فرابورس، فردا (چهارشنبه) میزبان عرضه اولیه سهام شرکت محصولات کاغذی لطیف خواهد بود.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 04:44:27 +0000
<![CDATA[صعود شاخص بورس در آمریکا و اروپا]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420991 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420991-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالا تری از روز قبل خود بسته شدند.
]]>
Tue, 22 Jun 2021 03:36:01 +0000
<![CDATA[آغاز فصلِ گرمِ بورس؟ /پیش بینی بورس سه‌شنبه اول تیر ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420870 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420870-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1
در معاملات آخرین روز کاری خرداد نشانه‌های صعودی دیده می‌شود، آیا بورس تیر ماه را صعودی آغاز خواهد کرد؟
]]>
Tue, 22 Jun 2021 03:15:00 +0000
<![CDATA[شرایط بورس بهتر می شود؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420961 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420961-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اقتصادنیوز: بازار از سه شنبه و چهارشنبه میتواند سیر صعودی را تداوم ببخشد اما همچنان فشار عرضه را نباید دست کم گرفت.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 20:22:23 +0000
<![CDATA[عرضه بلوکی یک سرمایه گذاری/ پذیره نویسی اوراق مرابحه]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420957 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420957-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%87
اقتصادنیوز: از فردا پذیره نویسی اوراق مرابحه درحالی آغاز میشود که اوراق گام یک نماد بانکی در بورس درج شد.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 19:17:12 +0000
<![CDATA[سه گروه مورد توجه حقوقی ها/ پرسودترین ها را بشناسید]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420941 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420941-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
حقوقی ها در روز میانی هفته همچنان روی سه گروه بورسی بیشترین مانور را دادند.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 17:21:27 +0000
<![CDATA[ارزش سبد بورسی سهام عدالت 31 خرداد 1400/ میل به رشد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420947 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420947-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF
اقتصادنیوز: ارزش روز سبد بورسی سهام عدالت چندان تغییری نکرد اما میل به افزایش داشت.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 17:21:13 +0000
<![CDATA[بورس سبز پوش در آستانه تابستان]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420850 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420850-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز: امروز 31 خرداد 1400 شاخص کل بورس تهران تا سطح یک میلیون و 168 هزار واحد بالا آمد و خرداد ماه را 14 هزار واحد بالاتر از آخرین روز کاری اردیبهشت به پایان برد.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 12:50:59 +0000
<![CDATA[غلبه سبزپوش ‌های بورس بر بازار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420843 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420843-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
در معاملات آخرین روز خرداد ماه تقاضای بازار رشد کرد و از میزان خروج پول حقیقی کاسته شد.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 09:52:37 +0000
<![CDATA[رشد تقاضا در بورس/ بازار به تعادل نزدیک شد +اینفو]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420841 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420841-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88
در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز یکشنبه 68 درصد افزایش یافت و در رقم 483 میلیارد تومان ایستاد.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 08:51:41 +0000
<![CDATA[روز پرنوسان شاخص ها/ رشد 4800 واحدی بورس تهران]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420834 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420834-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
هر 3 شاخص بورس تهران امروز نوسانات بسیاری را تجربه کردند و با وجود سرخپوشی در آغاز معاملات ، در پایان جامه سبز بر تن کردند.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 08:27:57 +0000
<![CDATA[۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول پارک شده سهامداران بورس در صندوق‌های با درآمد ثابت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420803 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420803-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
دهقان دهنوی اظهار داشت: کسانی که سهام خود را می‌فروشند، برای مدت موقتی پول خود را به صندوق با درآمد ثابت منتقل می‌کنند تا موقعیت بهتری برای خرید سهام پیدا کنند و رقمی که در حال حاضر در این صندوق وجود دارد حدود 300 هزار میلیارد تومان است اما اینکه چقدر از این رقم تبدیل به سهام شود به طور مستقیم به شرایط بازار سرمایه بستگی دارد.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 07:04:23 +0000
<![CDATA[طرح «عرضه خودرو در بورس» به مجلس رفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420796 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420796-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور به صحن علنی ارسال شده است، گفت: در این طرح بند مربوط به عرضه خودرو در بورس نیز دیده شده است.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 06:46:19 +0000
<![CDATA[جزئیات مهم از عرضه اولیه جدید بازار سهام]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420768 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420768-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
نماد شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی در بازار اول معاملات فرابورس درج شد و در صف عرضه اولیه سهام قرار گرفت.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 05:31:39 +0000
<![CDATA[بورس نزولی آغاز شد/ بازگشت وبملت و وتجارت به گردونه معاملات]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420761 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420761-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات سرخپوش شد و با ریزش 2800 واحدی در سطح یک میلیون و 160 هزار واحد قرار گرفت.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 04:59:28 +0000
<![CDATA[ تزریق نقدینگی به بورس در دولت جدید؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420759 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420759-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند این بازار تا پایان سال صعودی خواهد بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 04:54:17 +0000
<![CDATA[چشم انداز بورس نزولی شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420600 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420600-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
روز گذشته ارزش مازاد عرضه بازار و میزان خروج پول حقیقی افزایش یافت. پیش بینی بورس امروز نشان می دهد چشم انداز بازار نزولی است.
]]>
Mon, 21 Jun 2021 03:15:00 +0000
<![CDATA[پیش بینی بورس فردا؛ فروشندگان پُرزور می شوند؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420629 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420629-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز: بازار سهام دوشنبه را به تاثیر از عرضه ها، ممکن است متفاوت با دو روز ابتدایی هفته دنبال کند.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 18:46:48 +0000
<![CDATA[ افت قیمت 62 درصد شرکت‌ها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420590 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420590-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7
اقتصادنیوز: امروز 30 خرداد 1400 روند صعودی شاخص‌ کل ادامه یافت اما رشد اندکی داشت و شاخص هم‌وزن نیز افت کرد.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 13:22:46 +0000
<![CDATA[معاملات دو شاخص ساز تایید نشد/ پذیره نویسی اوراق مرابحه یک خودروساز]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420621 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420621-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2
اقتصادنیوز: معاملات یک نماد بانکی و یک نماد فولادی به تایید ناظر بازار نرسید.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 12:05:52 +0000
<![CDATA[دو لیست متفاوت خرید و فروش حقوقی ها/ پُرسودترین های امروز]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420614 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420614-%D8%AF%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
اقتصادنیوز: خودرویی ها همچنان در لیست خرید هستند و بانکی ها در لیست فروش هستند.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 12:00:07 +0000
<![CDATA[ارزش سبد بورسی سهام عدالت 30 خرداد 1400/ هم آهنگ با شاخص]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420619 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/420619-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5
اقتصادنیوز: ارزش سبد بورسی سهام عدالت هم آهنگ با شاخص بورس تغییر زیادی نداشت.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 11:44:44 +0000
<![CDATA[افزایش خروج پول حقیقی از بورس]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420581 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420581-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
روز یکشنبه رقم تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 1658 درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 10:16:11 +0000
<![CDATA[افزایش صف نشینی در بورس/ رشد مازاد عرضه بازار +اینفو]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420577 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420577-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%81-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88
در معاملات روز یکشنبه ارزش صف‌های فروش 15 درصد افزایش یافت و به هزار و 578 میلیارد تومان رسید.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 08:50:56 +0000
<![CDATA[بورس گارد نزولی گرفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420573 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420573-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
در حالی که در دقایق ابتدایی معاملات امروز بورس تهران ، شاخص کل بورس بیش از 7 هزار واحد رشد کرده بود، اما در ادامه بسیاری از نمادهای مثبت به مرور منفی شدند و در نهایت رشد این شاخص به عدد 1689 واحد رسید.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 08:43:09 +0000
<![CDATA[کابینه جدید دولت مانع ضرر و زیان سهامداران بورس شوند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420551 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420551-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت: انتظار این است که دولت آتی عملکرد مثبتی را از خود در حوزه بازار سرمایه نشان دهد و بعد از انتخاب و استقرار کابینه، به این بازار به عنوان یک اولویت توجه شود و با اتخاذ تصمیمات منطقی، ضمن ورود سرمایه های مردم به این بازار مانع از ضرر و زیان احتمالی سهامداران شوند.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 07:22:35 +0000
<![CDATA[رشد 6700 واحدی شاخص بورس/ شستا صف خرید شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420502 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420502-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
در شروع معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس سبزپوش شد و با صعود 6700 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 168 هزار واحد قرار گرفت.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 04:59:18 +0000
<![CDATA[لغو اصلاحات تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420496 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420496-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
فرابورس از لغو اصلاحات مربوط به تابلو قرمز بازار پایه و لزوم بازبینی نسبت به طبقه بندی شرکت های درج شده در این تابلو ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه خبر داد.
]]>
Sun, 20 Jun 2021 04:36:56 +0000
<![CDATA[ پیش بینی واکنش بورس به نتیجه انتخابات]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-420367 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-38/420367-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
دیروز واکنش اولیه بازار سهام به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مثبت بود، آیا رشد شاخص‌ها ادامه می‌یابد؟
]]>
Sun, 20 Jun 2021 03:15:00 +0000