<![CDATA[ اقتصاد نیوز سایت مرجع اقتصاد ایران ]]> https://www.eghtesadnews.com Fri, 22 Feb 2019 06:25:48 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[شاخص به پله ۱۵۹ هزار واحدی صعود کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-269439 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/269439-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات اولین روز اسفند ماه با رشد بیش از ۲۱۰۲ واحدی به پله ۱۵۹ هزار و ۴۸۹ واحدی رسید.
]]>
Wed, 20 Feb 2019 09:37:00 +0000
<![CDATA[شاخص بورس ۵۵۰ واحد رشد کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-268947 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/268947-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۵۵۰ واحد رشد کرد.
]]>
Mon, 18 Feb 2019 10:20:59 +0000
<![CDATA[شاخص به پله ۱۵۶ هزار واحدی سقوط کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-268696 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/268696-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و هشتیمن روز بهمن ماه با کاهش بیش از ۹۵۸ واحدی به پله ۱۵۶ هزار و ۱۵۵ واحدی رسید.
]]>
Sun, 17 Feb 2019 09:57:52 +0000
<![CDATA[امکان واگذاری سهام هما در بورس وجود دارد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-268693 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/268693-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: مدیرعامل ایران ایر عرضه سهام این شرکت هواپیمایی در بورس را از جمله روش‌های قابل اجرا برای خصوصی کردن این ایرلاین معرفی کرد.
]]>
Sun, 17 Feb 2019 09:40:43 +0000
<![CDATA[شاخص بورس ۱۹۶ واحد افت کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-268449 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/268449-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۱۹۶ واحد افت کرد.
]]>
Sat, 16 Feb 2019 09:35:14 +0000
<![CDATA[شاخص با اُفت ۶۶۲ واحدی به استراحت رفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-267934 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/267934-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و چهارمین روز بهمن ماه با کاهش بیش از ۶۶۲ واحدی به پله ۱۵۷ هزار و ۳۱۱ واحدی رسید.
]]>
Wed, 13 Feb 2019 10:17:40 +0000
<![CDATA[بورس کالای ایران در مسیر رشد قرار دارد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-267692 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/267692-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: خطیبى گفت: امروزه قیمت بسیاری از محصولات استراتژیک از طریق معاملات بورسی به سراسر دنیا مخابره می‌شود که این روند مزایای فراوانی را برای کشور‌های دارای بورس مرجع دارد.
]]>
Tue, 12 Feb 2019 08:56:19 +0000
<![CDATA[عوامل تاثیرگذار بر روند فرسایشی شاخص بورس]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-267689 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/267689-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
اقتصادنیوز: یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص بورس اکنون در مرحله اصلاح و فرسایشی قرار گرفته است، گفت: حذف سود روزشمار بانکی به زیان بازار سهام بود و سبب خروج نقدینگی از سهام به سوی اوراق با درآمد ثابت و سودهای ماه شمار بانکی شد.
]]>
Tue, 12 Feb 2019 08:41:40 +0000
<![CDATA[توقف شاخص در ارتفاع ۱۵۸ هزار واحدی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266963 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266963-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات هفدهمین روز بهمن ماه با رشد بیش از ۱۴۱ واحدی به پله ۱۵۸ هزار و ۵۳۵ واحدی رسید.
]]>
Wed, 06 Feb 2019 09:54:32 +0000
<![CDATA[شاخص بورس به پله ۱۵۸ هزار واحد رسید]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266940 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266940-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۳۶۴.۱۵ واحدی به پله ۱۵۸ هزار و ۷۵۸ واحدی رسید. چ
]]>
Wed, 06 Feb 2019 08:37:25 +0000
<![CDATA[شاخص بورس ۳۵۱ واحد رشد کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266755 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266755-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۳۵۱ واحد رشد کرد.
]]>
Tue, 05 Feb 2019 10:55:38 +0000
<![CDATA[شاخص به ارتفاع ۱۵۸ هزار واحدی بازگشت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266738 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266738-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات شانزدهمین روز بهمن ماه با رشد بیش از ۳۵۰ واحدی به پله ۱۵۸ هزار و ۳۹۴ واحدی رسید.
]]>
Tue, 05 Feb 2019 09:51:35 +0000
<![CDATA[صعود شاخص بورس به پله ۱۵۸ هزار واحدی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266712 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266712-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۲۶۰.۹۶ واحدی به پله ۱۵۸ هزار و ۳۰۴ واحدی رسید.]]> Tue, 05 Feb 2019 08:30:47 +0000 <![CDATA[شاخص بورس ۶۸۸ واحد رشد کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266528 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266528-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۶۶۸ واحد رشد کرد.
]]>
Mon, 04 Feb 2019 10:12:10 +0000
<![CDATA[بورس کالا به رقابت پذیری اقتصاد کمک می کند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266510 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266510-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول گفت: عرضه مواد در بورس کالا به افزایش رقابت پذیری بازار‌ها کمک می‌کند.
]]>
Mon, 04 Feb 2019 08:26:36 +0000
<![CDATA[سقوط شاخص بورس به ارتفاع ۱۵۷ هزار واحد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266329 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266329-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه ۲۵۰۰ واحد افت، و به ارتفاع ۱۵۷ هزار واحد سقوط کرد.
]]>
Sun, 03 Feb 2019 10:52:11 +0000
<![CDATA[شاخص به پله ۱۵۹ واحدی سر خورد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-266097 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/266097-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات سیزدهمین روز بهمن ماه با اُفت بیش از ۴۴۱ واحدی به پله ۱۵۹ هزار و ۸۵۳ واحدی سر خورد.
]]>
Sat, 02 Feb 2019 09:48:41 +0000
<![CDATA[رشد بیش از ۱۴۱ واحدی شاخص بورس]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-265646 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/265646-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
اقتصانیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات دهمین روز از بهمن ماه با رشد بیش از ۱۴۱ واحدی به پله ۱۶۰ هزار و ۲۹۴ واحدی رسید.
]]>
Wed, 30 Jan 2019 09:35:09 +0000
<![CDATA[با خروج قیر از بورس کالا مسیر برای رانتخواران باز می شود]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-264985 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/264985-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول گفت: اگر معاملات قیر از تالار شیشه‌ای بورس کالا خارج شود، دچار خودتحریمی و باز کردن مسیر رانت در این بازار شده‌ایم.
]]>
Sun, 27 Jan 2019 10:11:55 +0000
<![CDATA[شاخص به ارتفاع ۱۶۰ هزار واحدی سُر خورد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-264975 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/264975-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز : شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات هفتمین روز بهمن ماه با اُفت بیش از ۱۶۷۹ واحدی به پله ۱۶۰ هزار و ۷۹۷ واحدی رسید.
]]>
Sun, 27 Jan 2019 09:34:38 +0000
<![CDATA[کاهش ۴۶۰ واحدی نماگر بورس پایتخت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-264775 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/264775-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
اقتصادنیوز: معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۱۶۲۴۷۸ هزار و ۹۲۲ واحد به پایان رسید.
]]>
Sat, 26 Jan 2019 12:06:47 +0000
<![CDATA[شاخص ۴۶۱ پله اُفت کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-264741 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/264741-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات ششمین روز بهمن ماه با اُفت بیش از ۴۶۱ واحدی به پله ۱۶۲ هزار و ۴۷۸ واحدی رسید.
]]>
Sat, 26 Jan 2019 09:58:36 +0000
<![CDATA[افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه در دستورکار]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-264218 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/264218-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1
اقتصادنیوز: مدیرعامل بورس تهران از بازنگری در دامنه بازار بورس خبر داد و گفت: هنوز به لحاظ فرهنگی مردم ایران دوست دارند از طریق مستقیم وارد بازار سرمایه شوند.
]]>
Wed, 23 Jan 2019 07:30:59 +0000
<![CDATA[شاخص ۸۸۳ واحد صعود کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-264032 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/264032-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصانیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات دومین روز بهمن ماه با صعود بیش از ۸۸۳ واحدی به پله ۱۶۲ هزار و ۸۰۵ واحدی رسید.
]]>
Tue, 22 Jan 2019 10:01:02 +0000
<![CDATA[چرا در اولین روز بهمن شاخص سهام بورس تهران ۳۶۵۳ واحد ریخت؟ ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263935 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/263935-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA
اقتصادنیوز : نخستین روز بهمن‌ماه با ریزش سنگین شاخص سهام آغاز شد. گرچه تحلیلگران گزارش‌های فصلی شرکت‌ها و همچنین وضعیت بازار جهانی را حاوی نشانه‌های بنیادی مناسب ارزیابی می‌کردند؛ اما افت دسته‌جمعی صنایع بورسی در معاملات دیروز حال و هوای متفاوتی را نشان می‌داد.
]]>
Mon, 21 Jan 2019 22:18:21 +0000
<![CDATA[ارزش سرمایه گذاری خارجی در بورس به 13 هزار میلیارد ریال رسید]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263802 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/263802-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF اقتصادنیوز: رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور از حدود 12 هزار و 300 میلیارد ریال در مرداد 95به 13 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده است.]]> Mon, 21 Jan 2019 09:37:11 +0000 <![CDATA[در معاملات دی ماه، شاخص کل 9 هزار پله صعود کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263775 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/263775-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز : دی ماه بازده کل بورس تهران به بیش از ۶ درصد رسید و شاخص کل از سطح ۱۵۶ هزار واحد در آخرین روز معاملاتی آذر، به کانال ۱۶۵هزار واحد در آخرین روز معاملاتی دی ماه افزایش یافت.
]]>
Mon, 21 Jan 2019 08:21:00 +0000
<![CDATA[شاخص به پله ۱۶۶ هزار واحدی صعود کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-263405 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/263405-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
اقتصاد نیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و نهمین روز از دی ماه با صعود بیش از ۵۳۶ واحدی به پله ۱۶۶ هزار و ۱۳۱ واحدی رسید.
]]>
Sat, 19 Jan 2019 10:28:30 +0000
<![CDATA[شاخص با رشد ۱۴۹ واحدی به استراحت رفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-262909 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/262909-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA
اقتصادنیوز: شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و ششمین روز از دی ماه با رشد بیش از ۱۴۹ واحدی به پله ۱۶۵ هزار و ۵۹۴ واحدی صعود.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 10:40:34 +0000
<![CDATA[از امروز واریز سود سهام عدالت روستائیان و عشایر آغاز می شود]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-262894 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/262894-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اقتصادنیوز: پرداخت سود سهام عدالت بخش دیگری از مشمولان روستائیان و عشایری از امروز (چهارشنبه) به تدریج آغاز خواهد شد.
]]>
Wed, 16 Jan 2019 09:33:58 +0000