<![CDATA[ اقتصاد نیوز سایت مرجع اقتصاد ایران ]]> https://www.eghtesadnews.com Mon, 22 Oct 2018 08:04:57 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[بورس به شاخص ۱۸۹ هزار واحدی رسید]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-246105 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/246105-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و نهمین روز از مهر ماه با افزایش ۸۶۲ واحدی به پله ۱۸۹ هزار و ۴۳۸ واحدی صعود کرد.
]]>
Sun, 21 Oct 2018 10:22:14 +0000
<![CDATA[ اولین صندوق بازنشستگی به بازار سهام وارد شد + جزئیات]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-245406 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/245406-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
اقتصادنیوز: معاون پذیرش و ناشران فرابورس با اعلام جزییات ورود اولین صندوق بازنشستگی به بازار سهام گفت: صندوق های سرمایه گذاری جسورانه برای مردم ناشناخته هستند که باید این نگاه سرمایه گذاران تغییر کند.
]]>
Wed, 17 Oct 2018 09:16:18 +0000
<![CDATA[شاخص به پله ۱۸۲ هزار واحدی صعود کرد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-245159 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/245159-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و چهارمین روز از مهر ماه با افزایش ۲۲۳۲ واحدی به پله ۱۸۲ هزار و ۸۳۴ واحدی صعود کرد.]]> Tue, 16 Oct 2018 10:32:20 +0000 <![CDATA[رشد قابل توجه شاخص بورس تهران]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-244927 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/244927-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و سومین روز از مهر ماه با افزایش ۵۷۷۴ واحدی به پله ۱۸۰ هزار و ۶۰۱ واحدی صعود کرد.
]]>
Mon, 15 Oct 2018 10:32:26 +0000
<![CDATA[روزانه چقدر نقدینگی به بازار سرمایه تزریق می شود؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-244470 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/244470-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
اقتصادنیوز: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: براساس آمار روزانه ۴۰۰ میلیارد ریال منابع به بازار سرمایه اضافه می شود.
]]>
Sat, 13 Oct 2018 11:23:14 +0000
<![CDATA[شاخص به پله ۱۷۵ هزار واحدی سُر خورد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-244449 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/244449-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و یکمین روز مهر ماه با کاهش ۵۹۸۲ واحدی به پله ۱۷۵ هزار و ۳۲ واحدی سقوط کرد.
]]>
Sat, 13 Oct 2018 10:14:48 +0000
<![CDATA[شاخص سهام چین به پایین ترین رقم 4 سال گذشته رسید]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-244438 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/244438-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF اقتصادنیوز: نبرد بزرگ تجاری آمریکا با چین بتدریج آثار منفی خود را بر اقتصاد چین نشان داده است به طوری که آمارها نشان می دهد شاخص سهام این کشور در شهر شانگهای در شرق چین به پایین ترین رقم در 4 سال گذشته رسیده است.]]> Sat, 13 Oct 2018 09:16:29 +0000 <![CDATA[شاخص در رشد ۱۶۸ واحدی باقی ماند ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-243953 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/243953-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفدهمین روز مهر ماه با رشد ۱۶۵ واحدی به پله ۱۸۱ هزار و ۱۵ واحدی رسید.
]]>
Wed, 10 Oct 2018 09:58:48 +0000
<![CDATA[چرا بورس کم بازده است؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-243218 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/243218-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: سوداگران بازار ارز و سکه برای حفظ قیمت های کاذب در بازار ارز قصد دارند سرمایه گذاری در بورس را کم بازده جلوه دهند.
]]>
Sun, 07 Oct 2018 08:34:19 +0000
<![CDATA[زمان بازگشت گام‌های افزایشی بورس فرا‌ می‌رسد؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-242677 /بخش-%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-71/242677-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص کل بورس تهران برای دومین روز متوالی در مسیر کاهشی گام برداشت و با افت ۲۷۰۰ واحدی (معادل ۴۳/ ۱ درصد) در میانه کانال ۱۸۵ هزار واحدی قرار گرفت. دیروز حدود ۸۵ درصد از نمادهای بورسی با افت قیمت معاملات روزانه خود را به پایان رساندند. هر چند در ابتدای معاملات روز گذشته شاهد فشار فروش سنگین در اغلب نمادهای بورسی بودیم، اما رفته‌رفته با کاسته شدن از حجم‌های فروش، معاملات شکلی متعادل به خود گرفت و حتی برخی از این سهام، در محدوده مثبت مورد دادوستد قرار گرفتند.
]]>
Thu, 04 Oct 2018 19:00:00 +0000
<![CDATA[شاخص‌های بورسی همچنان در حال ریزش]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-242505 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/242505-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4
اقتصادنیوز: معاملات بازار سهام برای دومین روز متوالی با افت قیمت ها مواجه شد و شاخص کل بورس نیز با ۲۷۰۰ واحد افت به کانال ۱۸۵ هزار واحدی رسید.
]]>
Wed, 03 Oct 2018 12:07:56 +0000
<![CDATA[عرضه سهام بر تقاضا پیشی گرفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-242497 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/242497-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
اقتصادنیوز: امروز برای دومین روز پیاپی کفه عرضه بر تقاضا در معاملات بورس تهران سنگینی کرد و قیمت‌ها با کاهش مواجه شد.
]]>
Wed, 03 Oct 2018 11:45:47 +0000
<![CDATA[بازارهای سهام جهان افت کردند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-242237 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/242237-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز: یک مقام حزب حاکم ایتالیا گفت که اگر این کشور یک ارز مخصوص به خود داشته باشد، بیشتر مشکلات اقتصادی‌اش حل می‌شود.تحت تاثیر این اظهارنظر، بازارهای سهام جهان افت کردند.
]]>
Tue, 02 Oct 2018 10:52:33 +0000
<![CDATA[ورود نفت در بورس مخرب خواهد بود؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-241984 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/241984-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
اقتصادنیوز: طرح موضوع عرضه نفت در بورس به عنوان یکی از راهکار‌های دور زدن تحریم‌ها بلافاصله با واکنش‌های متفاوتی همراه شد و مقامات و مدیران نفتی مواضع متفاوتی پیرامون این طرح داشتند.
]]>
Mon, 01 Oct 2018 08:51:20 +0000
<![CDATA[بی اهمیتی رشد بورس بدون رونق اقتصادی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-241975 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/241975-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
اقتصادنیوز: یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام این که شاخص بورس بزودی ۲۰۰ هزار واحدی می شود، گفت: زمانی می‌توان از رشد نماگر و قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای مطمئن بود که بهبود شرایط بازار سرمایه در پی رونق اقتصادی باشد.
]]>
Mon, 01 Oct 2018 08:15:12 +0000
<![CDATA[افزایش بیش 3.5 برابری ارزش هر برگ سهام عدالت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-241727 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/241727-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
اقتصادنیوز: مشاور رییس سازمان خصوصی سازی از افزایش ارزش هر برگ سهام عدالت به ۳.۵ میلیون تومان خبر داد.
]]>
Sun, 30 Sep 2018 08:02:36 +0000
<![CDATA[سود سهام عدالت در سال مالی ۹۶ چقدر است؟]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-241463 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/241463-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اقتصادنیوز: مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال سود مصوب برای توزیع میان مشمولان سهام عدالت، به ۵ هزار میلیارد تومان برسد.
]]>
Sat, 29 Sep 2018 08:45:45 +0000
<![CDATA[سهام پدیده در آستانه ورود به فرابورس قرار گرفت]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-241459 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/241459-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
اقتصادی: مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: درخواست کتبی ورود سهام شرکت پدیده شاندیز به فرابورس ارائه شده و هیات مدیره سازمان بورس بررسی چگونگی ورود سهام پدیده به بازار سرمایه را تعیین و تصمیمات مقتضی اتخاذ کرد.
]]>
Sat, 29 Sep 2018 08:32:07 +0000
<![CDATA[شاخص بر فراز قله ۱۸۰ هزار واحدی ایستد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240936 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240936-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات چهارمین روز مهر ماه با رشد ۶۰۱۷ واحدی به پله ۱۸۰ هزار و ۶۳۵ واحدی رسید.]]> Wed, 26 Sep 2018 09:19:39 +0000 <![CDATA[بورس همچنان روند صعودی طی می کند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240910 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240910-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
اقتصادنیوز: بازیگران بورس تهران امروز نیز شاهد رکوردشکنی لحظه‌ای قیمت‌ها هستند این روند افزایش قیمت‌ها سبب شده نماگر اصلی بازار تراز ۱۸۰ هزار واحدی را برای اولین بار پشت سر بگذارد. این رشد قیمت‌ها ریشه در افزایش نرخ ارزهای خارجی داشته و ربطی به موضوعات مدیریتی ندارد.
]]>
Wed, 26 Sep 2018 08:21:02 +0000
<![CDATA[روند صعودی قیمت سهام‌ در بورس تهران ادامه دارد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240702 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240702-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF اقتصادنیوز: بورس تهران امروز نیز با افزایش قیمت سهم‌ها رو به رو بود به طوری که شاخص کل برای اولین بار نیمه کانال ۱۷۴ واحدی را رد کرد، همچنین شاخص کل فرابورس برای اولین بار وارد کانال ۲۰۰۰ واحدی شد.]]> Tue, 25 Sep 2018 10:51:19 +0000 <![CDATA[دور زدن تحریم ها با عرضه نفت در بورس امکان پذیر نیست]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240629 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240629-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
اقتصادنیوز: یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات هسته معاملات بورسِ تهران و گمانه زنی‌ها درباره عرضه نفت خام در بورس می‌گوید "وقتی هنوز نتوانسته‌ایم مشکلات و ضعف‌های هسته معاملاتی بورس را برطرف کنیم چطور می‌خواهیم یک سیستم نرم افزاری جدید برای بورس نفت ایجاد کنیم؟ " او همچنین تاکید کرد: با عرضه نفت خام در بورس نمی‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد؛ مسئولان باید به دنبال راهکاری اثربخش باشند.
]]>
Tue, 25 Sep 2018 06:45:30 +0000
<![CDATA[شاخص بورس برای نخستین بار به کانال 168 هزار واحدی وارد شد]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240489 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240489-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
اقتصادنیوز: شاخص بورس امروز (دوشنبه) با رشد سه هزار و 552 پله ای نسبت به روز گذشته برای نخستین بار به رکورد 168 هزار و 624 واحد صعود کرد و این مهم در معاملات بیش از 3.8 میلیارد سهم رقم خورد.
]]>
Mon, 24 Sep 2018 12:42:06 +0000
<![CDATA[بورس امروز هم رکورد شکست]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240458 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240458-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
اقتصادنیوز: امروز نیز بازیگران بازار سرمایه شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها بودند به طوری که بسیاری از سهم‌ها در گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی با صف خرید همراه شدند و شاخص کل بار دیگر رکود شکنی کرد گویی رکورد شکنی دیگر در معاملات به امری طبیعی بدل شده است.
]]>
Mon, 24 Sep 2018 10:45:19 +0000
<![CDATA[مهار نقدینگی با تکیه بر بورس نفتی]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-240207 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/240207-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
اقتصادنیوز: به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، فروش نفت در بورس، علاوه‌بر آنکه امکان استفاده از ظرفیت بالا و خوب بخش خصوصی را فراهم می‌کند، همچنین می‌تواند به مهار نقدینگی در کشور کمک کرده و نقدینگی را به این سمت سوق دهد.
]]>
Sun, 23 Sep 2018 10:31:34 +0000
<![CDATA[کاهش قیمت فولاد با آزاد سازی سقف رقابت در بورس]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-239909 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/239909-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
اقتصادنیوز: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آزاد سازی سقف رقابت در‌ معاملات بورس‌کالا‌ برای‌ فولاد سازان بطور قطع تاثیر مثبتی بر بازار در کوتاه مدت خواهد داشت .
]]>
Sat, 22 Sep 2018 09:17:12 +0000
<![CDATA[نقدینگی ها این بار راهی بورس می شوند]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-239898 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/239898-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
اقتصانیوز : یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حجم و سیل جدید از نقدینگی وارد بورس خواهد شد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان دارد شاخص بورس تا آخر امسال به 200 هزار واحد نیز افزایش یابد.
]]>
Sat, 22 Sep 2018 08:44:19 +0000
<![CDATA[توقف شاخص در نیمه کانال 157 هزار واحدی ]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-239358 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/239358-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
اقتصادنیوز: شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات بیست و هفتمین روز شهریور ماه با کاهش ۷۳۴ واحدی به پله ۱۵۷ هزار و ۳۳۷ واحدی رسید.
]]>
Tue, 18 Sep 2018 08:23:51 +0000
<![CDATA[رشد شاخص بورس به مدد پتروشیمی‌ها]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-239170 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/239170-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7
اقتصادنیوز: معامله‌گران بورس تهران شاهد ورود نقدینگی به گروه خودرو و ساخت قطعات بودند بطوری که بسیاری از نمادهای بورس توانستند ۶۴ درصد رشد قیمت را تجربه کنند.
]]>
Mon, 17 Sep 2018 09:50:42 +0000
<![CDATA[شفافیت در بازار کالا با تالار نقره‌ای]]> https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-239157 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/239157-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
اقتصادنیوز؛ یک کارشناس اقتصادى با اشاره به نوسانات اخیر ارزی و تاثیر آن بر بازار کالای کشور گفت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که از نگاه رسانه‌ها دور مانده، استناد همه فعالان بازار کالایی با هر نوع دیدگاهی به آمارهای شفاف بورس کالا در تشریح وضع بازارها است.
]]>
Mon, 17 Sep 2018 08:54:34 +0000