آخرین اخبار عاملان ترور برادر عبدالباقی بازداشت شدند

  • مأمورین پلیس آگاهی استان خـوزستان و آبادان موفق به دستگیری عاملین به قتل رساندن مجید عبدالباقی شدند. یک منبع آگاه از دستگیری عاملین اصلی قتل مجید عبدالباقی خبر داد، خودروی ساینا وسلاح های بکار رفته در قتل کشف وضبط شدند. خبرتکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.