آخرین اخبار بانکها و نهادهای تامین سرمایه

  • افزایش نرخ سود در بازار حراج اوراق بدهی موجب شد تا هفته هفدهم رکورد حجم معاملات در بازار اولیه حراج اوراق بدهی را به نام خود ثبت کند. بااین حال هنوز مشارکت در این بازار از نصف سال قبل نیز کمتر بوده است.

  • اوراق بدهی دولتی در میان دو مرکز آماری از این رویداد سردرگم شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی دو تصویر مختلف از آمار تامین کسری بودجه را در این هفته ها منتشر کرده اند.

  • شانزده مرحله از حراج اوراق بدهی سپری شده و تمام عایدی دولت به ۷۰ درصد موقعیت مشابه خود در سال گذشته هم نمی رسد. این در حالی است که در شش ماه آتی امسال باید تقریبا ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد.

  • اقتصادنیوز: بانک‌ها برای دومین هفته متوالی پشت دولت را خالی کرده و هیچ مشارکتی در تامین کسری بودجه دولت نداشتند. در مقابل بورس با خرید صد درصدی در دومین هفته پیاپی هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان از کسری بودجه را خنثی کرد.

  • مسیر غیرتورمی تامین کسری بودجه دولت روندی نزولی گرفته است. بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد سهم مشارکت بانکها در این مهم کاهشی شده و در این هفته به صفر رسیده است. اما نهادهای مالی تامین سرمایه روندی صعودی را برای دادو ستد دراین بازار اتخاذ کرده اند.