آخرین اخبار جریمه منع تردد شبانه

  • سرهنگ آقاجانی گفت: در صورتی که از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح دیشب خودرویی به واسطه تردد در سطح شهر جریمه شده باشد، این جریمه حذف خواهد شد.