آخرین اخبار متغیرهای اقتصادکلان

  • پس انداز ملی در ایران به قیمت ثابت در دو سال اخیر به کمترین میزان سالانه خود در کل دهه ۹۰ تنزل پیدا کرده است. این اتفاق نشان میدهد نسلهای دهه بعد انباشت سرمایه کمتری را در جهت زیرساختهای توسعه اقتصادی خواهند داشت.

  • بر اساس بررسی‌های صورت گرفته رشد نقدینگی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی از تمامی دولت‌های پس از انقلاب بیشتر بوده است.