• اقتصادنیوز: یک شرکت بازرگانی حوالی میدان ونک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران حوالی میدان ونک از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./آی استخدام

  • اقتصادنیوز: یک شرکت بازرگانی در حوزه پوشاک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./ آی استخدام

  • اقتصادنیوز: بازرگانی زنیت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از علاقه مندان و افراد متخصص در زمینه فروش تلفنی و حضوری دعوت به همکاری می نماید./ آی ادستخدام

  • اقتصادنیوز: شرکت رادمرغ صادراتی سالم و لذیذ (سالیذ) جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./ آی استخدام

  • اقتصادنیوز: یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./آی استخدام

  • اقتصادنیوز: شرکت سرعت گستر ارتباطات پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./آی استخدام

  • اقتصادنیوز: آموزشگاه کامپیوتر اصفهان صفریک جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./ آی استخدام

  • اقتصادنیوز: شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز به منظور تکمیل نیروهای متخصص خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./آی استخدام

  • اقتصادنیوز: یک بوفه باشگاه ورزشی واقع در جماران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./ آی استخدام

  • اقتصادنیوز: یک شرکت بازرگانی تولیدی معتبر در زمینه تولید و پخش قهوه جهت تکمیل کادر دفتری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید./آی استخدام