• رئیس‌جمهور آمریکا به مشاور ارشدش در امور تجاری دستور داده برای گرفتن امتیاز از کره جنوبی در توافق تجاری با این کشور، او را فردی دیوانه معرفی کنند.

  • اتحادیه اروپا و کانادا در جریان اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ آلمان با تعیین تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برای اجرای موقتی توافق فراگیر اقتصادی و تجاری بین دو طرف موافقت کردند و به این ترتیب بیش از ۹۰ درصد از توافق اجرا خواهد شد.

  • مسعود خوانساری

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر