نامه سه خواهر روستایی به روحانی

  • در پاسخ به نامه سه خواهر روستایی در کرمان؛

    اقتصادنیوز؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری، در پاسخ به نامه سه خواهر روستایی در استان کرمان، نوشت: دختران عزیزم به آینده امیدوار باشید. دولت به آبادانی روستای شما کمک خواهد کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر