بازخوانی آکادمیک طرح نیودیل در 1930

خرید میهن پرستی با هرینه دولت

کدخبر: ۵۴۶۱۵۸
اقتصادنیوز: طرح نیودیل روزولت در دهه سوم قرن نوزده تغییرات مهمی را در آمریکا رقم زده است. در نگرشی خاص از سوی پژوهشی که اخیرا در این باره انجام شده از طریق داده های تجربی اثبات می شود بالابردن سطح رفاه و هزینه های رفاهی در دوره جنگ چهانی دوم عامل مهم در بالابردن میهن پرستی افراد در آن دوره بوده است.
خرید میهن پرستی با هرینه دولت

به گزارش اقتصادنیوز ، دولت های جدید نیازمند آن هستند تا مردان و زنان را برای جنگ و فداکاری برای کشورشان متقاعد کنند. در مقاله ای که اخیرا از سوی محققین دانشگاه آکسفورد انجام شده به نوعی بررسی می شود چه عاملی در بالا بردن میهن پرستی در کشور اهمیت بالاتری دارد.

توماس هابز می گوید بدون «لاواتیان»، اسطوره ای که از انسان دفاع کند زندگی انسان زننده، بی رحم و کوتاه خواهد بود. توماس هابز این موجود افسانه ای را استعاره از دولت می داند. و به نوعی اعتقاد دارد آن چه موجب می شود تا انسان ها بیشتر به موضوعات اخلاقی مانند میهن پرستی بیندیشند دولت است. نگاهی که البته منتقدان خودش را هم دارد.

به هر حال، در موضوع دفاع از میهن، برای هر انسانی که سلاح حمل می کند تصمیم برای جنگ یک موضوع دشوار است. هزینه در سطح بالایی قرار دارد چرا که او در معرض کشته شدن است و فایده هم بالاست که البته وابسته به دستاوردهای جمعی است. یعنی زمانی برای انسان حامل سلاح این موضوع ایجاد فایده می کند که کشورش پیروز شود. پس هزینه فایده این سوال همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در ذهن افراد ایجاد دغدغه می کند.

پاسخ های مهم به سوالی مهم تر

در اجتماعات کوچک، مسئله به نوعی با هنجارهای اجتماعی قابل حل است (Costa and Kahn 2003) انسان شناسان در بستر تکامل، اینگونه استدلال می کنند که دفاع از میهن به وسیله گرایش به هم نوعان و هم اندیشانش در هر محل مسیری تکاملی را دنبال کرده است.

اما اجتماعات مدرنتر باوجود میلیون ها شهروند نمی توانند با اتکا به این ابزار برای تشویق روحیه جنگاوری و دفاع از میهن در مردم بهره بگیرند. اتفاقی که منجر به طرح یک سوال می شود: پس دولت ها باید چه اقدامی انجام دهند؟

معیارهای مهم در تعیین نرخ میهن پرستی

برای حل این مسئله یک مکتب فکری اشاره به اهمیت ایجاد و ابداع یک اجتماع خیالی دارد. با به وجود آوردن موضوعاتی مانند اسطوره های مشترک، تاکید بر تاریخ مشترک، تقویت زبان همگانی در مدارس و.. (Colley 2009, Anderson 2006, Nora 1989)

اما در مقاله ای که اخیرا بررسی شده مطرح می شود که آیا هزینه های رفاه ،میهن پرستی را در آمریکا در جنگ جهانی دوم بالا برده است؟. در این مقاله اثر نیودیل روزولت را بر سه متغیر مهم ارزیابی کرده است. سه شاخصی که به نوعی مهم ترین شاخص های میهن پرستی تلقی می شوند. اوراق قرضه جنگی، داوطلب برای ارتش آمریکا، و در یافت مدال شجاعت در مناطق مختلف این سه متغیر هستند.

میهن پرستی آمریکا

ارزیابی اثر طرح نیو دیل روزولت بر میهن پرستی

طرح نیودیل توسط روزولت در ابتدای دهه 1930 اجرا شده که مبنای آن انبساط بودجه و بالابردن هزینه رفاهی برای شهروندان بود. اکنون در این مقاله به اثر این سیاست روزولت بر میهن پرستی پرداخته است.

تا قبل از 1933 حکومت فدرال به ندرت به زندگی آمریکایی های معمولی یعنی آن هایی که خیلی کم از اداره پست بهره مند می شدند رسیدگی می کرد. سهم دولت فدرال از تولید ناخالص داخلی از 4 درصد در سال 1933 بیش از دوبرابر افزایش پیدا کرد. تامین اجتماعی سالمندان، بیمه بیکاری، برنامه های عمومی، وام های حمایتی برای مشاغل آسیب دیده کمک به کشاورزان به سختی می شد گوشه ای را پیدا کرد که تحت تاثیر هزینه های نیو دیل قرار نگرفته باشد.

با حمله ژاپن به آمریکا و قرار گرفتن این کشور درمعرض جنگ جهانی دوم، تقریبا مجموعا 18 میلیون نفر از ارتش امریکا خدمت کردند و هزینه های عمومی به 47 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. طبق داده ها بخش مهمی از آن به وسیله استقراض دولتی بود. کسری بودجه 25 درصد تولید ناخالص داخلی بود که اوراق قرضه در آن مهم ترین منبع درآمد تلقی می شد.

بررسی های این مقاله نشان می دهد در مناطقی که طرح نیو دیل، هزینه های رفاهی بیشتری را به همراه داشته، اوراق قرضه جنگی بیشتری خریداری شده است. این اوراق به منظور تامین هزینه جنگ و خرید سلاح مصرف می شد، نرخ سود پایینی داشته و مشارکت در آن را می شود نوعی کنش میهن پرستانه دانست. (این اوراق اخیرا در جنگ اوکراین و روسیه نیز در کشور اوکراین منتشر شده است)

در سمت داوطلبان جنگ نیز مشاهده می شود 3.4 میلیون طرف اضافه تر از افراد موظف به خدمت سربازی، تا 1942 درجنگ مشارکت داشته اند. در این شاخه نیز مشاهده می شود در مناطقی که طرح نیودیل پرکاربردتر بوده داوطلبان جنگی نیز مشارکت بیشتری داشته اند.

در بخش مدال ها نیز به نوعی مشاهده می شود پرداخت بالاتر هزینه های رفاهی منجر به کنش های قهرمانانه بیشتری شده و در مناطق با بالاتربودن سطح نیودیل این مدال ها بالاتر بوده است.

هزنیه های رفاهی دلیل یا اتفاق؟

اما آیا عوامل دیگری در بالارفتن سطح میهن پرستی افراد دخیل نیست؟ همبستگی متغیرها لزوما نمی تواند عامل باشد. برای پیدا کردن این که آیا همراستایی هزینه های رفاهی و نرخ میهن پرستی می تواند دلالت بر علیت هم داشته باشد باید آنالیز را دقیق تر کرد. در همین رابطه برنامه های تعدیل کشاورزی مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این برنامه به کشاورزانی که زمین هایشان به علت فرسایش خاک دیگر قادر به تولیددهی نبوده هزینه های رفاه پرداخت می شود.

بعضی از حمایت های کشاورزی لزوما دلایل اقتصادی نداشت. در برخی مناطق افرادی که در کنگره سابقه بیشتری داشتند می توانستند موجب رشد هزینه ها ی نیو دیل در منظقه خود شوند. اما در نهایت اثر این شاخص بر رفتار میهن پرستانه مردم در کشور نشان داد که یک رابطه قوی میان پرداخت هزینه ها به افراد و نرخ میهن پرستی افراد وجود دارد.

نیودیل یک الگوی جدید را در نرخ میهن پرستی آمریکا به وجود آورد. زمانی که همان داده ها برای پیش از این ماجرا بررسی می شود مشاهده می شود هیچ ارتباطی میان مناطق و نرخ میهن پرستی در آن مناطق وجود نداشته است. این موضوع روند معکوس یعنی این خوانش که کمک های بیشتر دولت به سمت مناطقی که میهن پرستی بیشتری دارند حرکت می کند، را رد می کند.

در آخر این مقاله این گونه استدلال می کند زمانی که به مردم در موقع نیازشان توجه شود آن ها نیز در موقع نیاز و جنگ صفوف طویل تری خواهند داشت.

میهن پرستی آمریکا

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی