آخرین بروزرسانی 11:21

قیمت دلار امروز چهارشنبه 1399/7/30 در بازار - نرخ لحظه ای دلار آزاد و سنا

دلار با کاهش ۳.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۸۸۰ تومان معامله شد.

دلار صرافی ملی با کاهش ۱۶.۱۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۷,۵۵۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار تهران در بازار ۷۳ روز پیش نسبت به ۷۶ روز پیش، با ۲۳۲۰ تومان کاهش، ۲۱,۳۶۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت زنده بازار قیمت دلار
دلار27,880.00 تومان
دلار صرافی ملی27,550.00 تومان
دلار در بازار تهران21,360.00 تومان
آخرین بروزرسانی - ساعت 11:21

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار صرافی ملی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۳۲,۰۰۰ (سی و دو هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ - با کاهش ۱۶.۱۵ درصدی به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار صرافی ملی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷,۵۵۰-۴,۴۵۰-۱۶.۱۶روز قبل
۳۲,۰۰۰۳۰۰۰.۹۳۳ روز پیش
۳۱,۷۰۰۱۰,۷۰۰۳۳.۷۵۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت دلار در صرافی ملی

۷۳ روز پیش دلار در بازار تهران برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار تهران که ۷۶ روز پیش تا ۲۳,۶۸۰ (بیست و سه هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ - با کاهش ۱۰.۸۶ درصدی به ۲۱,۳۶۰ (بیست و یک هزار و سیصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۱,۳۶۰-۲,۳۲۰-۱۰.۸۷۷۳ روز پیش
۲۳,۶۸۰۲۲۰۰.۹۲۷۶ روز پیش
۲۳,۴۶۰۱۰۰۰.۴۲۷۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت دلار در سامانه سنا

امروز هر اونس طلا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۰۰ (یک هزار و نهصد ) دلار رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۱,۹۱۹ (یک هزار و نهصد و نوزده ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۱۹۲۰۱.۰۱امروز
۱,۹۰۰-۰.۵روز قبل
۱,۹۰۹۱۰۰.۴۹۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

نرخ حواله دلار

۷۳ روز پیش طلای آبشده برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که طلای آبشده که ۷۶ روز پیش تا ۴,۸۸۹,۵۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ مصادف با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰ - با کاهش ۵.۷۹ درصدی به ۴,۶۲۱,۵۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و یک هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر طلای آبشده
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴,۶۲۱,۵۰۰-۲۶۸,۰۰۰-۵.۸۷۳ روز پیش
۴,۸۸۹,۵۰۰۸۱,۰۰۰۱.۶۵۷۶ روز پیش
۴,۸۰۸,۵۰۰۱۳۵,۰۰۰۲.۸۷۷ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

توضیحات بیشتر درباره قیمت طلا در این قسمت قرار میگیرد.

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر