نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز دوشنبه 6 تیر 1401

دلار در بازار آزاد در بازار ۴۱ روز پیش نسبت به ۴۲ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۳۰,۵۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰ تومان افزایش، ۲۷,۷۱۷ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰ تومان افزایش، ۲۷,۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۴۲ روز پیش، ۲۵,۶۴۱ تومان معامله شد.

دلار کانادا با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به ۴۲ روز پیش، ۲۳,۸۲۷ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۸۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۳۹۸,۶۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۱.۸۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۰۵۸,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۰.۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۲ کاهش، ۱,۸۲۶ نرخ گذاری شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۵۱۰۰۰ تومان کاهش، ۱۴,۶۹۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با کاهش ۳.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با کاهش ۳.۳۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد با افزایش ۱.۰۳ درصدی نسبت به ۴۲ روز پیش، ۳۲,۱۰۰ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۶۴۴ تومان معامله شد.

دینار عراق در بازار ۴۱ روز پیش نسبت به ۴۲ روز پیش، با ۱ تومان کاهش، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار ۴۲ روز پیش نسبت به ۴۳ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۸,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با کاهش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۲۹۳ معامله شد.

یوان چین با افزایش ۱.۰۸ درصدی نسبت به ۴۲ روز پیش، ۴,۵۲۹ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با کاهش ۱.۵۴ درصدی نسبت به ۴۲ روز پیش، ۱,۹۴۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد30,540.00 تومان۴۱ روز پیش
دلار در صرافی ملی27,717.00 تومانروز قبل
دلار در بازار متشکل27,600.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا25,641.00 تومان۴۱ روز پیش
دلار کانادا23,827.00 تومان۴۱ روز پیش
گرم طلا ۱۸ عیار1,398,600.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار6,058,000.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,826.40 دلار۲ روز پیش
سکه امامی14,697,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه8,200,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه5,250,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی3,000,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد32,100.00 تومان۴۱ روز پیش
یورو در صرافی ملی28,644.00 تومانروز قبل
دینار عراق20.00 تومان۴۱ روز پیش
درهم امارات (حواله)8,400.00 تومان۴۲ روز پیش
بیت کوین21,293.00 دلار00:00
یوان چین4,529.00 ۴۱ روز پیش
لیر ترکیه1,940.00 تومان۴۱ روز پیش