نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز چهارشنبه 7 آبان 1399

دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۷۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۶۰۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۶۵۰ تومان کاهش، ۲۸,۳۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به امروز، با ۰ تومان بدون تغییر، ۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با افزایش ۸۹.۶۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۸۳,۵۰۰ تومان معامله شد.

دلار کانادا با کاهش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۶۸۴ تومان معامله شد.

دلار استرالیا با افزایش ۱.۸۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۱۴۳ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۲۰۰ تومان افزایش، ۱,۲۸۱,۸۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۷۰۰ تومان افزایش، ۵۵۵,۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۰۶ دلار معامله شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با کاهش ۰.۹۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۴۳ تومان کاهش، ۳۳,۷۰۵ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۸۵۰ تومان کاهش، ۳۳,۵۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار ۱۴ روز پیش نسبت به ۷۷ روز پیش، با ۷ تومان افزایش، ۲۷ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۷,۸۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با افزایش ۰.۹۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۷۷۶ دلار معامله شد.

یوان چین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴,۲۶۷ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه با افزایش ۰.۹۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۶۷۱ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد28,600.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی28,350.00 تومان۲ روز پیش
دلار در بازار متشکل0.00 تومان
دلار در سامانه سنا283,500.00 تومان۲ روز پیش
دلار کانادا21,684.00 تومان06:05
دلار استرالیا21,143.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,281,800.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار555,600.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,905.70 دلار06:00
سکه امامی13,900,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه7,650,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه5,050,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,700,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد33,705.00 تومان06:05
یورو در صرافی ملی33,550.00 تومان۲ روز پیش
دینار عراق26.60 تومان۱۴ روز پیش
درهم امارات (حواله)7,800.00 تومانروز قبل
بیت کوین13,775.59 دلار06:00
یوان چین4,267.00 06:05
لیر ترکیه3,671.00 تومانروز قبل