نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز شنبه 21 فروردین 1400

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۷۸۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۰۱۷ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۳,۹۹۳ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۲.۴۴ درصدی نسبت به ۳۵ روز پیش، ۲۳,۹۹۰ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۸۵ تومان افزایش، ۲۰,۱۱۸ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا در بازار ۳۳ روز پیش نسبت به ۳۴ روز پیش، با ۱۲۰ تومان افزایش، ۱۹,۴۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۰۵۰,۷۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۵۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۴۴ معامله شد.

سکه امامی با کاهش ۱.۴۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۷۵ تومان افزایش، ۲۹,۸۴۶ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی با کاهش ۳.۰۹ درصدی نسبت به ۳۵ روز پیش، ۲۸,۸۷۲ تومان معامله شد.

دینار عراق در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۹۱۰ تومان معامله شد.

بیت کوین با افزایش ۴.۹۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶۱,۰۸۴ معامله شد.

یوان چین در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۵ تومان افزایش، ۳,۸۴۴ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۰۴۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد24,780.00 تومان16:42
دلار در صرافی ملی28,017.00 تومان15:10
دلار در بازار متشکل23,993.00 تومان15:10
دلار در سامانه سنا23,990.00 تومان۳۴ روز پیش
دلار کانادا20,118.00 تومان15:20
دلار استرالیا19,410.00 تومان۳۳ روز پیش
گرم طلا ۱۸ عیار1,050,700.00 تومان11:23
مثقال طلا 18 عیار4,552,000.00 تومان11:23
اونس طلا1,744.20 دلار06:00
سکه امامی10,430,000.00 تومان16:42
نیم سکه6,300,000.00 تومان11:24
ربع سکه4,050,000.00 تومان11:24
سکه گرمی2,250,000.00 تومان11:25
یورو در بازار آزاد29,846.00 تومان15:20
یورو در صرافی ملی28,872.00 تومان۳۴ روز پیش
دینار عراق20.00 تومان15:00
درهم امارات (حواله)6,910.00 تومان11:25
بیت کوین61,084.43 دلار15:00
یوان چین3,844.00 15:20
لیر ترکیه3,040.00 تومان15:00