نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز سه شنبه 19 اسفند 1399

دلار در بازار آزاد با افزایش ۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۹۰۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲ تومان کاهش، ۲۸,۵۰۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۶۲ تومان افزایش، ۲۴,۲۲۷ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۲.۴۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۳,۹۹۰ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۹,۶۷۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با افزایش ۰.۶۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۹,۴۱۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۰۲۴,۴۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۷۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۴۳۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۶۸۲ معامله شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با افزایش ۰.۸۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۹,۵۷۳ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی با کاهش ۳.۰۹ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۸,۸۷۲ تومان معامله شد.

دینار عراق در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰ تومان افزایش، ۶,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با بدون تغییر NAN درصدی نسبت به امروز، ۰ معامله شد.

یوان چین با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۱۹ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۳۰۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد24,900.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی28,504.00 تومانروز قبل
دلار در بازار متشکل24,227.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا23,990.00 تومان۲ روز پیش
دلار کانادا19,675.00 تومان00:22
دلار استرالیا19,410.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,024,400.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار4,436,000.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,682.30 دلار00:23
سکه امامی10,500,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه6,150,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه3,850,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,300,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد29,573.00 تومان00:22
یورو در صرافی ملی28,872.00 تومان۲ روز پیش
دینار عراق20.00 تومانروز قبل
درهم امارات (حواله)6,900.00 تومانروز قبل
بیت کوین51,454.30 دلار
یوان چین3,819.00 00:22
لیر ترکیه3,300.00 تومانروز قبل