نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز یکشنبه 9 آذر 1399

دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۴,۹۰۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۶ روز پیش، با ۵۵۰ تومان کاهش، ۲۵,۰۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۵ تومان کاهش، ۲۳,۹۶۸ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۲.۱۹ درصدی نسبت به ۶ روز پیش، ۲۵,۰۵۰ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۹,۱۶۳ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با افزایش ۱.۲۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۸,۶۸۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۲۰۰ تومان کاهش، ۱,۰۳۴,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۱.۰۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۴۸,۱۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با افزایش ۰.۴۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۷۸۸ دلار معامله شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۹,۷۷۲ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی با کاهش ۲.۳۵ درصدی نسبت به ۶ روز پیش، ۲۹,۷۰۰ تومان معامله شد.

دینار عراق در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۵ روز پیش، با ۰.۱ تومان افزایش، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۷۰ تومان افزایش، ۶,۹۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۷,۸۰۰ دلار معامله شد.

یوان چین با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۸۴ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۱۸۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد24,900.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی25,050.00 تومان۴ روز پیش
دلار در بازار متشکل23,968.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا25,050.00 تومان۴ روز پیش
دلار کانادا19,163.00 تومان00:00
دلار استرالیا18,680.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,034,500.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار448,100.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,787.70 دلارروز قبل
سکه امامی10,900,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه5,650,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه4,000,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,400,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد29,772.00 تومان00:00
یورو در صرافی ملی29,700.00 تومان۴ روز پیش
دینار عراق19.60 تومان۴ روز پیش
درهم امارات (حواله)6,920.00 تومانروز قبل
بیت کوین17,799.66 دلار00:00
یوان چین3,784.00 00:00
لیر ترکیه3,180.00 تومانروز قبل