نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز شنبه 9 اسفند 1399

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۷۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۵,۵۵۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۱۲ تومان افزایش، ۲۵,۳۳۲ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۴۲۲ تومان افزایش، ۲۴,۹۸۹ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۸۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۵,۲۳۸ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به ۵ روز پیش، با ۶۱۱ تومان افزایش، ۲۰,۰۵۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با کاهش ۲.۷۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۹,۸۷۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۸۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۰۷۵,۸۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۲.۹۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۶۵۶,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با کاهش ۴.۲ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۱,۷۳۶ معامله شد.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد با افزایش ۳.۴ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۳۰,۸۶۶ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۲ تومان افزایش، ۳۰,۶۰۳ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۰ تومان افزایش، ۷,۰۳۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به ۴ روز پیش، با ۷۲۱۰.۲۸ کاهش، ۴۷,۱۳۱ نرخ گذاری شد.

یوان چین با افزایش ۳.۹۲ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۳,۹۴۷ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با کاهش ۳.۴۹ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۴۳۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد25,550.00 تومان16:36
دلار در صرافی ملی25,332.00 تومان16:35
دلار در بازار متشکل24,989.00 تومان16:38
دلار در سامانه سنا25,238.00 تومان16:36
دلار کانادا20,054.00 تومان20:54
دلار استرالیا19,870.00 تومان16:40
گرم طلا ۱۸ عیار1,075,800.00 تومان16:39
مثقال طلا 18 عیار4,656,000.00 تومان16:39
اونس طلا1,735.60 دلار12:00
سکه امامی11,150,000.00 تومان16:37
نیم سکه6,350,000.00 تومان16:37
ربع سکه4,000,000.00 تومان11:05
سکه گرمی2,350,000.00 تومان11:05
یورو در بازار آزاد30,866.00 تومان20:54
یورو در صرافی ملی30,603.00 تومان16:35
دینار عراق20.00 تومان11:08
درهم امارات (حواله)7,030.00 تومان16:38
بیت کوین47,131.32 دلار21:00
یوان چین3,947.00 20:54
لیر ترکیه3,430.00 تومان16:39