نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز چهارشنبه 5 آذر 1399

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۰۰ تومان کاهش، ۲۴,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۵,۶۰۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل با کاهش ۱.۹۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۴۶۰ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۵,۶۰۰ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۹,۰۸۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۴۰ تومان کاهش، ۱۸,۸۹۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۲۷۰۰ تومان کاهش، ۱,۰۶۴,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰۵۰۰ تومان کاهش، ۴۶۱,۶۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۸.۷ دلار کاهش، ۱,۸۲۷ دلار نرخ گذاری شد.

سکه امامی با کاهش ۵.۳۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با افزایش ۱.۱۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۹,۵۱۸ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۳۰,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق با کاهش ۵.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۸۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۹۵۰ تومان معامله شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۳.۰۶ دلار کاهش، ۱۹,۱۰۶ دلار نرخ گذاری شد.

یوان چین با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۸۴ تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۴۰ تومان کاهش، ۳,۱۹۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد24,900.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی25,600.00 تومان۲ روز پیش
دلار در بازار متشکل24,460.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا25,600.00 تومان۲ روز پیش
دلار کانادا19,085.00 تومان02:16
دلار استرالیا18,890.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,064,500.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار461,600.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,826.90 دلارروز قبل
سکه امامی11,200,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه6,200,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه4,250,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,450,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد29,518.00 تومان02:16
یورو در صرافی ملی30,400.00 تومان۲ روز پیش
دینار عراق19.50 تومانروز قبل
درهم امارات (حواله)6,950.00 تومانروز قبل
بیت کوین19,105.80 دلار03:00
یوان چین3,784.00 02:16
لیر ترکیه3,190.00 تومانروز قبل