نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز شنبه 27 دی 1399

دلار در بازار آزاد در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۱۰ تومان کاهش، ۲۳,۸۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۹ روز پیش، با ۹۰۰ تومان کاهش، ۲۴,۸۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۹۱ تومان کاهش، ۲۳,۳۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۳.۶۲ درصدی نسبت به ۹ روز پیش، ۲۴,۸۵۰ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲ تومان کاهش، ۱۸,۷۲۹ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با کاهش ۲.۰۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۸,۷۸۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۳.۶۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۰۴۱,۲۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۶۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۱۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۲۹ دلار معامله شد.

سکه امامی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۳ تومان کاهش، ۲۸,۷۹۶ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۹ روز پیش، با ۱۵۷۰ تومان کاهش، ۳۰,۱۸۰ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق با کاهش ۳ درصدی نسبت به ۴۶ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۲۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶,۷۲۰ تومان معامله شد.

بیت کوین با افزایش ۰.۷۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۶,۱۶۴ دلار معامله شد.

یوان چین با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۸۲ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با کاهش ۱.۸۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۲۳۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد23,850.00 تومان۲ روز پیش
دلار در صرافی ملی24,850.00 تومان۴ روز پیش
دلار در بازار متشکل23,340.00 تومان۲ روز پیش
دلار در سامانه سنا24,850.00 تومان۴ روز پیش
دلار کانادا18,729.00 تومان08:37
دلار استرالیا18,780.00 تومان۲ روز پیش
گرم طلا ۱۸ عیار1,041,200.00 تومان۲ روز پیش
مثقال طلا 18 عیار4,513,000.00 تومان۲ روز پیش
اونس طلا1,828.60 دلار06:00
سکه امامی10,600,000.00 تومان۲ روز پیش
نیم سکه5,850,000.00 تومان۲ روز پیش
ربع سکه3,900,000.00 تومان۲ روز پیش
سکه گرمی2,270,000.00 تومان۲ روز پیش
یورو در بازار آزاد28,796.00 تومان08:37
یورو در صرافی ملی30,180.00 تومان۴ روز پیش
دینار عراق20.00 تومان۲۶ روز پیش
درهم امارات (حواله)6,720.00 تومان۲ روز پیش
بیت کوین36,163.92 دلار09:00
یوان چین3,682.00 08:37
لیر ترکیه3,230.00 تومان۲ روز پیش