نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز پنجشنبه 9 بهمن 1399

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۸۰ تومان افزایش، ۲۳,۷۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۵۴۰ تومان افزایش، ۲۲,۹۷۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۶ تومان افزایش، ۲۲,۳۴۳ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۱۰ روز پیش، با ۶۷۰ تومان افزایش، ۲۲,۹۷۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۲ تومان کاهش، ۱۸,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با افزایش ۲.۲۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۵۹۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۹۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۰۶۳,۶۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۲.۹۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۶۰۷,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶.۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ دلار کاهش، ۱,۸۳۸ دلار نرخ گذاری شد.

سکه امامی با افزایش ۲.۳۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه با افزایش ۲.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با افزایش ۲.۱۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۱ تومان کاهش، ۲۸,۶۶۹ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی با افزایش ۲.۳۲ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۷,۹۵۰ تومان معامله شد.

دینار عراق در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) با افزایش ۴.۴۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۷۷۰ تومان معامله شد.

بیت کوین با افزایش ۱.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۲۳۰ دلار معامله شد.

یوان چین با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۵۶ تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۰ تومان افزایش، ۳,۲۳۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد23,700.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی22,970.00 تومان۳ روز پیش
دلار در بازار متشکل22,343.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا22,970.00 تومان۲ روز پیش
دلار کانادا18,500.00 تومان06:05
دلار استرالیا18,590.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,063,600.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار4,607,000.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,837.70 دلار06:05
سکه امامی10,600,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه6,000,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه3,900,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,300,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد28,669.00 تومان06:05
یورو در صرافی ملی27,950.00 تومان۳ روز پیش
دینار عراق20.00 تومانروز قبل
درهم امارات (حواله)6,770.00 تومانروز قبل
بیت کوین31,229.59 دلار09:00
یوان چین3,656.00 06:05
لیر ترکیه3,230.00 تومانروز قبل