نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز شنبه 15 آذر 1399

دلار در بازار آزاد با افزایش ۱.۵۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۵,۹۰۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۵,۴۷۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۲۹ تومان افزایش، ۲۵,۲۱۳ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۵۰ تومان افزایش، ۲۵,۴۷۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۹ تومان افزایش، ۲۰,۲۳۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۵۸۰ تومان افزایش، ۱۹,۶۸۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۷۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۱۳۱,۷۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۴۷۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۰۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵.۳ دلار کاهش، ۱,۸۳۷ دلار نرخ گذاری شد.

سکه امامی با افزایش ۲.۴۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۱ تومان کاهش، ۳۱,۴۶۳ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۶۵۰ تومان افزایش، ۳۰,۹۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار ۴ روز پیش نسبت به ۱۰ روز پیش، با ۱ تومان افزایش، ۲۱ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۴۳ تومان افزایش، ۷,۱۸۳ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۹,۰۲۲ دلار معامله شد.

یوان چین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵ تومان کاهش، ۳,۹۶۲ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه با افزایش ۲.۰۹ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳,۳۴۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد25,900.00 تومان۲ روز پیش
دلار در صرافی ملی25,470.00 تومان۲ روز پیش
دلار در بازار متشکل25,213.00 تومان۲ روز پیش
دلار در سامانه سنا25,470.00 تومان۲ روز پیش
دلار کانادا20,235.00 تومان00:00
دلار استرالیا19,680.00 تومان۲ روز پیش
گرم طلا ۱۸ عیار1,131,700.00 تومان۲ روز پیش
مثقال طلا 18 عیار4,907,000.00 تومان۲ روز پیش
اونس طلا1,836.50 دلار00:00
سکه امامی12,100,000.00 تومان۲ روز پیش
نیم سکه6,150,000.00 تومان۲ روز پیش
ربع سکه4,000,000.00 تومان۲ روز پیش
سکه گرمی2,350,000.00 تومان۲ روز پیش
یورو در بازار آزاد31,463.00 تومان00:00
یورو در صرافی ملی30,900.00 تومان۲ روز پیش
دینار عراق20.60 تومان۴ روز پیش
درهم امارات (حواله)7,183.00 تومان۲ روز پیش
بیت کوین19,021.54 دلار00:00
یوان چین3,962.00 00:00
لیر ترکیه3,340.00 تومان۲ روز پیش