نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز چهارشنبه 7 آبان 1399

دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰ تومان کاهش، ۲۸,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی با کاهش ۲.۲۹ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۸,۳۵۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به امروز، با ۰ تومان بدون تغییر، ۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۲۵۴۲۵۰ تومان افزایش، ۲۸۳,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا با کاهش ۲.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۲۰۴ تومان معامله شد.

دلار استرالیا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۳۳ تومان کاهش، ۲۰,۵۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۲۵۲,۹۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲۵۰۰ تومان کاهش، ۵۴۳,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۹۰۲ دلار معامله شد.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با کاهش ۲.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد با کاهش ۲.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۹۸۳ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی در بازار ۲ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۸۵۰ تومان کاهش، ۳۳,۵۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار ۱۴ روز پیش نسبت به ۷۷ روز پیش، با ۷ تومان افزایش، ۲۷ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۴۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۶۹۰ تومان معامله شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۱۲.۴۹ دلار کاهش، ۱۳,۴۳۰ دلار نرخ گذاری شد.

یوان چین با کاهش ۲.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۸۱ تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۹ تومان کاهش، ۳,۵۵۲ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد28,000.00 تومان16:29
دلار در صرافی ملی28,350.00 تومان۲ روز پیش
دلار در بازار متشکل0.00 تومان
دلار در سامانه سنا283,500.00 تومان۲ روز پیش
دلار کانادا21,204.00 تومان16:00
دلار استرالیا20,510.00 تومان16:31
گرم طلا ۱۸ عیار1,252,900.00 تومان16:31
مثقال طلا 18 عیار543,100.00 تومان16:31
اونس طلا1,902.00 دلار12:00
سکه امامی13,300,000.00 تومان16:29
نیم سکه7,500,000.00 تومان16:30
ربع سکه4,950,000.00 تومان16:30
سکه گرمی2,700,000.00 تومان16:30
یورو در بازار آزاد32,983.00 تومان16:00
یورو در صرافی ملی33,550.00 تومان۲ روز پیش
دینار عراق26.60 تومان۱۴ روز پیش
درهم امارات (حواله)7,690.00 تومان16:29
بیت کوین13,430.24 دلار15:00
یوان چین4,181.00 16:00
لیر ترکیه3,552.00 تومان16:30