نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

دلار در بازار آزاد با افزایش ۲.۶۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۲,۵۲۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی با افزایش ۲.۳۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۷۵۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۳۵ تومان افزایش، ۲۱,۸۳۶ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۲۸ تومان افزایش، ۲۲,۱۸۹ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا با افزایش ۲.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۸,۶۱۵ تومان معامله شد.

دلار استرالیا در بازار ۶۵ روز پیش نسبت به ۶۶ روز پیش، با ۱۲۰ تومان افزایش، ۱۹,۴۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۷۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۹۸۵,۶۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۲.۸۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۲۶۸,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۳۵ معامله شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با کاهش ۱.۹۶ درصدی نسبت به ۹ روز پیش، ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه با کاهش ۲.۳۲ درصدی نسبت به ۹ روز پیش، ۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار ۷ روز پیش نسبت به ۹ روز پیش، با ۷۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد با افزایش ۲.۰۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۳۶۴ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی با افزایش ۱.۷۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۵,۴۸۴ تومان معامله شد.

دینار عراق با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۶۷ تومان افزایش، ۶,۱۸۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با افزایش ۰.۸۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵۶,۷۵۸ معامله شد.

یوان چین با افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۵۰۸ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با افزایش ۰.۷۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۶۹۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد22,520.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی21,750.00 تومانروز قبل
دلار در بازار متشکل21,836.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا22,189.00 تومانروز قبل
دلار کانادا18,615.00 تومانروز قبل
دلار استرالیا19,410.00 تومان۶۵ روز پیش
گرم طلا ۱۸ عیار985,600.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار4,268,000.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,834.90 دلارروز قبل
سکه امامی9,975,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه5,100,000.00 تومان۷ روز پیش
ربع سکه3,225,000.00 تومان۷ روز پیش
سکه گرمی1,862,000.00 تومان۷ روز پیش
یورو در بازار آزاد27,364.00 تومانروز قبل
یورو در صرافی ملی25,484.00 تومانروز قبل
دینار عراق20.00 تومانروز قبل
درهم امارات (حواله)6,180.00 تومانروز قبل
بیت کوین56,757.58 دلار00:00
یوان چین3,508.00 روز قبل
لیر ترکیه2,690.00 تومانروز قبل