نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز یکشنبه 10 اسفند 1399

دلار در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۲۰۰ تومان افزایش، ۲۵,۵۵۰ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۱۲ تومان افزایش، ۲۵,۳۳۲ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل با افزایش ۱.۶۸ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۴,۹۸۹ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۲۲۲ تومان افزایش، ۲۵,۲۳۸ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰,۰۵۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا با کاهش ۲.۷۶ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۱۹,۸۷۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۸۵ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۱,۰۷۵,۸۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۳۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۵۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۴.۲ درصدی نسبت به ۵ روز پیش، ۱,۷۳۶ معامله شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با کاهش ۱.۵۷ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با کاهش ۲.۱۲ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۰,۸۶۶ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۳۰۲ تومان افزایش، ۳۰,۶۰۳ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۴ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۵۰ تومان افزایش، ۷,۰۳۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با کاهش ۲.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۵,۸۷۰ معامله شد.

یوان چین با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۹۴۷ تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار روز قبل نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۲۰ تومان کاهش، ۳,۴۳۰ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد25,550.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی25,332.00 تومانروز قبل
دلار در بازار متشکل24,989.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا25,238.00 تومانروز قبل
دلار کانادا20,054.00 تومان06:00
دلار استرالیا19,870.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,075,800.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار4,656,000.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,735.60 دلارروز قبل
سکه امامی11,150,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه6,350,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه4,000,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,350,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد30,866.00 تومان06:00
یورو در صرافی ملی30,603.00 تومانروز قبل
دینار عراق20.00 تومانروز قبل
درهم امارات (حواله)7,030.00 تومانروز قبل
بیت کوین45,869.52 دلار06:00
یوان چین3,947.00 06:00
لیر ترکیه3,430.00 تومانروز قبل