نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز شنبه 13 آذر 1400

دلار در بازار آزاد با افزایش ۲.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۰,۱۶۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار ۵ روز پیش نسبت به ۶ روز پیش، با ۱۹۸ تومان افزایش، ۲۶,۰۸۷ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۴۱ تومان افزایش، ۲۷,۶۹۹ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۴۷ تومان افزایش، ۲۷,۹۷۶ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا با افزایش ۲.۵۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۳,۴۸۲ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۳۲۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۰۲,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۳.۳۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰.۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴ کاهش، ۱,۷۸۳ نرخ گذاری شد.

سکه امامی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۹۹۰۰۰ تومان افزایش، ۱۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه با افزایش ۲.۵۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۵۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی با افزایش ۰.۷۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد با افزایش ۲.۶۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۴,۱۴۴ تومان معامله شد.

یورو در صرافی ملی در بازار ۵ روز پیش نسبت به ۶ روز پیش، با ۹۹ تومان افزایش، ۳۰,۱۹۴ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۳۴۰ تومان افزایش، ۸,۳۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۳۴۹ کاهش، ۴۷,۶۳۹ نرخ گذاری شد.

یوان چین با افزایش ۲.۷۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۷۳۲ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با افزایش ۰.۸۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۲۳۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد30,160.00 تومان15:22
دلار در صرافی ملی26,087.00 تومان۵ روز پیش
دلار در بازار متشکل27,699.00 تومان17:09
دلار در سامانه سنا27,976.00 تومان15:10
دلار کانادا23,482.00 تومان17:20
گرم طلا ۱۸ عیار1,302,100.00 تومان17:09
مثقال طلا 18 عیار5,640,000.00 تومان17:10
اونس طلا1,782.60 دلار06:00
سکه امامی13,025,000.00 تومان17:08
نیم سکه6,800,000.00 تومان17:10
ربع سکه3,900,000.00 تومان17:10
سکه گرمی2,350,000.00 تومان17:10
یورو در بازار آزاد34,144.00 تومان17:20
یورو در صرافی ملی30,194.00 تومان۵ روز پیش
دینار عراق20.00 تومان17:00
درهم امارات (حواله)8,310.00 تومان17:09
بیت کوین47,639.00 دلار18:00
یوان چین4,732.00 17:20
لیر ترکیه2,230.00 تومان17:00