نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز پنجشنبه 14 اسفند 1399

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۷۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۵,۳۵۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۴,۶۷۴ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۹۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۴۲۹ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۴,۶۷۴ تومان معامله شد.

دلار کانادا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۰۹۴ تومان معامله شد.

دلار استرالیا با افزایش ۰.۶۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۰,۰۵۰ تومان معامله شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۳۰۰ تومان افزایش، ۱,۰۶۵,۷۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۶۱۶,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با افزایش ۰.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۱۵ معامله شد.

سکه امامی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۰,۶۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۲۱ تومان افزایش، ۲۹,۷۹۴ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۰ تومان معامله شد.

درهم امارات (حواله) در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۰ تومان افزایش، ۷,۰۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

بیت کوین با کاهش ۰.۷۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵۰,۹۲۶ معامله شد.

یوان چین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳,۹۱۶ تومان نرخ گذاری شد.

لیر ترکیه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۴۴۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد25,350.00 تومانروز قبل
دلار در صرافی ملی24,674.00 تومان00:48
دلار در بازار متشکل24,429.00 تومانروز قبل
دلار در سامانه سنا24,674.00 تومانروز قبل
دلار کانادا20,094.00 تومان00:02
دلار استرالیا20,050.00 تومانروز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار1,065,700.00 تومانروز قبل
مثقال طلا 18 عیار4,616,000.00 تومانروز قبل
اونس طلا1,714.60 دلار00:02
سکه امامی10,950,000.00 تومانروز قبل
نیم سکه6,300,000.00 تومانروز قبل
ربع سکه3,900,000.00 تومانروز قبل
سکه گرمی2,300,000.00 تومانروز قبل
یورو در بازار آزاد30,610.00 تومان00:02
یورو در صرافی ملی29,794.00 تومانروز قبل
دینار عراق20.00 تومانروز قبل
درهم امارات (حواله)7,020.00 تومانروز قبل
بیت کوین50,925.93 دلار00:00
یوان چین3,916.00 00:02
لیر ترکیه3,440.00 تومانروز قبل