نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز سه شنبه 31 فروردین 1400

دلار در بازار آزاد با کاهش ۱.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۳,۷۷۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۷۳ تومان کاهش، ۲۲,۹۰۷ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۳۳ تومان کاهش، ۲۳,۱۶۴ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با کاهش ۲.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۳,۳۶۹ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۴۸ تومان کاهش، ۱۹,۰۳۹ تومان نرخ گذاری شد.

دلار استرالیا در بازار ۴۳ روز پیش نسبت به ۴۴ روز پیش، با ۱۲۰ تومان افزایش، ۱۹,۴۱۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۰۰۸,۲۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۱.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۳۶۷,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲.۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ کاهش، ۱,۷۶۹ نرخ گذاری شد.

سکه امامی با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان کاهش، ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۷۶ تومان کاهش، ۲۸,۵۹۵ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی با کاهش ۱.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۴۳۸ تومان معامله شد.

دینار عراق در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۰ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۷۵ تومان معامله شد.

بیت کوین در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۶۵.۹۸ کاهش، ۵۳,۹۵۰ نرخ گذاری شد.

یوان چین با کاهش ۱.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۵۳ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با کاهش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۹۸۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
قیمتبروزرسانی
دلار در بازار آزاد23,770.00 تومان11:33
دلار در صرافی ملی22,907.00 تومان14:10
دلار در بازار متشکل23,164.00 تومان14:10
دلار در سامانه سنا23,369.00 تومان14:10
دلار کانادا19,039.00 تومان13:20
دلار استرالیا19,410.00 تومان۴۳ روز پیش
گرم طلا ۱۸ عیار1,008,200.00 تومان11:35
مثقال طلا 18 عیار4,367,000.00 تومان11:35
اونس طلا1,768.70 دلار12:00
سکه امامی10,100,000.00 تومان11:33
نیم سکه5,900,000.00 تومان11:34
ربع سکه3,800,000.00 تومان11:34
سکه گرمی2,100,000.00 تومان11:34
یورو در بازار آزاد28,595.00 تومان13:20
یورو در صرافی ملی27,438.00 تومان14:10
دینار عراق20.00 تومان13:00
درهم امارات (حواله)6,575.00 تومان11:35
بیت کوین53,950.22 دلار12:00
یوان چین3,653.00 13:20
لیر ترکیه2,980.00 تومان13:00