اقتصادنیوز: خرید آپارتمان‌های تازه‌ساز «فاقد پایان‌ کار»، پر ریسک‌ترین معامله ملکی محسوب می‌شود که دست‌کم دو زیان بزرگ برای خریداران به همراه دارد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر