اقتصادنیوز: یک سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به فشردگی برنامه کاری «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بعید بودن حضور او در نشست ضد ایرانی در لهستان خبر داد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر