بررسی دو سیاست ارزی اخیر دولت

اقتصادنیوز : اقتصاد ایران شاهد دو سیاست مشخص ارزی در سال‌جاری بود. سیاست نخست، از ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری آغاز شد که مبنای آن پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام گروه‌ها و قاچاق اعلام کردن تمام معاملات در نرخ‌های دیگر بود.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر