معاون سیاسی وزیر خارجه ایران خبرداد

اقتصادنیوز:‌معاون سیاسی وزیر خارجه با بیان اینکه اراده سیاسی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی برای حفظ برجام همچنان جدی است، گفت: ابتکارات جدیدی درباره SPV در حال طراحی است و مذاکرات کارشناسی با آنها ادامه دارد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر