اقتصادنیوز:مک‌کنزی در چشم‌انداز مصرف‌ انرژی تا سال ۲۰۵۰، آینده تاریکی پیش‌روی تقاضای نفت متصور شده است.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر