بررسی نوسانات اخیر دلار و سکه در ایران

اقتصادنیوز: با آغاز به کار بازار دوم ارز برخی کارشناسان امیدوار بودند با کاهش رفتار هیجانی بازار قیمت دلاربه کانال منطقی خود حرکت کند.با این حال به نظر می‌رسد که این امید در یکی دو روز گذشته تا حدودی کمرنگ شده باشد.

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر