• اقتصادنیوز: دولت بایدن با هدف تمرکز استراتژیک بیشتر بر سیاست خارجی ایالات متحده، روی کار آمد. رئیس‌جمهور و تیمش قول دادند که به جنگ‌های همیشگی ایالات متحده پایان دهند. در سال اول، دولت به جنگ دو دهه ای در افغانستان خاتمه داد و متعهد شد که حضور نظامی ایالات متحده در خاورمیانه را به میزانی مناسب کاهش خواهد داد،، این بازیگر حتی رابطه ای «پایدار و قابل پیش بینی» با روسیه را دنبال کرد. منطق بر این بود که واشنگتن با تاکید بر برخی مناطق خاص، می‌تواند بر آنچه بیشتر بر منافع ایالات متحده تأثیر می‌گذارد تمرکز کند: مدیریت رقابت با چین و مقابله با تهدیدات فراملی مانند تغییرات آب و هوا و همه‌گیری.امروز…