قیمت لیر ترکیه امروز جمعه 14 آذر 1399

روز قبل لیر ترکیه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۳,۲۷۰ (سه هزار و دویست و هفتاد ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۴ دسامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۰۹ درصدی به ۳,۳۴۰ (سه هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۳۴۰۷۰۲.۰۹روز قبل
۳,۲۷۰-۹۰-۲.۷۶۲ روز پیش
۳,۳۶۰۹۰۲.۶۷۳ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر