قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 17 آذر 1400

امروز لیر ترکیه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که لیر ترکیه که روز قبل تا ۲,۲۸۰ (دو هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۸۸ درصدی به ۲,۲۶۰ (دو هزار و دویست و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۲۶۰-۲۰.۰۰-۰.۸۹17:00
۲,۲۸۰۱۰۰.۴۳روز قبل
۲,۲۷۰۳۰۱.۳۲۲ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر