قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 5 آذر 1399

امروز لیر ترکیه مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که لیر ترکیه که روز قبل تا ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ - به ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۱۹۰۰۰16:04
۳,۱۹۰-۱۴۰-۴.۳۹روز قبل
۳,۳۳۰-۳۰-۰.۹۱۲ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر