قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 15 آذر 1401

امروز لیر ترکیه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که لیر ترکیه که روز قبل تا ۱,۹۵۰ (یک هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ دسامبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۱ درصدی به ۱,۹۴۰ (یک هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۴۰-۱۰.۰۰-۰.۵۲15:42
۱,۹۵۰۲۰۱.۰۲روز قبل
۱,۹۳۰۱۰۰.۵۱۲ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر