قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 5 بهمن 1399

روز قبل لیر ترکیه مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. لیر ترکیه که ۳ روز پیش تا ۳,۱۲۰ (سه هزار و یکصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۳,۱۳۰ (سه هزار و یکصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۱۳۰۱۰۰.۳۱روز قبل
۳,۱۲۰۸۰۲.۵۶۳ روز پیش
۳,۰۴۰۱۱۰۳.۶۱۴ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر