قیمت لیر ترکیه امروز جمعه 10 آذر 1402

قیمت لیر ترکیه شاهد افزایش ۰.۲۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که لیر ترکیه که ۳ روز پیش تا ۱,۷۴۵ (یک هزار و هفتصد و چهل و پنج ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ مصادف با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۳ - با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۱,۷۵۰ (یک هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۵۰۵.۰۰۰.۲۸روز قبل
۱,۷۴۵۰.۰۰۰۳ روز پیش
۱,۷۴۵۰.۰۰۰۴ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر