قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 28 فروردین 1400

روز قبل لیر ترکیه مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۳,۰۸۰ (سه هزار و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۰۹۰ (سه هزار و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۰۹۰۱۰۰.۳۲روز قبل
۳,۰۸۰۱۰۰.۳۲۲ روز پیش
۳,۰۷۰۲۰۰.۶۵۳ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر