قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 15 آذر 1399

۲ روز پیش لیر ترکیه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که لیر ترکیه که ۳ روز پیش تا ۳,۲۷۰ (سه هزار و دویست و هفتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۰۹ درصدی به ۳,۳۴۰ (سه هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۳۴۰۷۰۲.۰۹۲ روز پیش
۳,۲۷۰-۹۰-۲.۷۶۳ روز پیش
۳,۳۶۰۹۰۲.۶۷۴ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر