قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 5 اسفند 1399

روز قبل لیر ترکیه مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۳,۵۸۰ (سه هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ - با کاهش ۲.۸۷ درصدی به ۳,۴۸۰ (سه هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۴۸۰-۱۰۰-۲.۸۸روز قبل
۳,۵۸۰-۶۰-۱.۶۸۲ روز پیش
۳,۶۴۰-۱۰۰-۲.۷۵۳ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر