قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه 8 آبان 1399

روز قبل لیر ترکیه برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۳,۶۷۱ (سه هزار و ششصد و هفتاد و یک ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹ مصادف با ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰ - با کاهش ۳.۳۵ درصدی به ۳,۵۵۲ (سه هزار و پانصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۵۵۲-۱۱۹-۳.۳۶روز قبل
۳,۶۷۱۳۶۰.۹۸۲ روز پیش
۳,۶۳۵-۱۶۴-۴.۵۲۳ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر