قیمت لیر ترکیه امروز جمعه 15 اسفند 1399

قیمت لیر ترکیه شاهد کاهش ۲.۶۸ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان رسیده بود، امروز - جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ مارچ ۲۰۲۱ - به ۳,۳۵۰ (سه هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳,۳۵۰-۹۰-۲.۶۹روز قبل
۳,۴۴۰۰۰۲ روز پیش
۳,۴۴۰-۷۰-۲.۰۴۳ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر