قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

امروز لیر ترکیه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که لیر ترکیه که روز قبل تا ۲,۵۳۰ (دو هزار و پانصد و سی ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ می ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۱۷ درصدی به ۲,۵۶۰ (دو هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۵۶۰۳۰۱.۱۷13:00
۲,۵۳۰-۱۳۰-۵.۱۴روز قبل
۲,۶۶۰۰۰۳ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر