قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه 5 آذر 1399

امروز دینار عراق برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دینار عراق که روز قبل تا ۲۰ (بیست ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۲۰ (بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۰۰۰.۵۱16:07
۲۰-۵.۱۳روز قبل
۲۱-۷.۳۲۲ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر