قیمت دینار عراق امروز دوشنبه 10 آذر 1399

۵ روز پیش دینار عراق برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دینار عراق که ۶ روز پیش تا ۲۰ (بیست ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۲۰ (بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۰۰۰.۵۱۵ روز پیش
۲۰-۵.۱۳۶ روز پیش
۲۱-۷.۳۲۷ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر