قیمت دینار عراق امروز یکشنبه 5 بهمن 1399

۳۴ روز پیش دینار عراق برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دینار عراق که ۵۴ روز پیش تا ۲۱ (بیست و یک ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ مصادف با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ - با کاهش ۳ درصدی به ۲۰ (بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۰-۳.۰۱۳۴ روز پیش
۲۱۱۴.۸۵۵۴ روز پیش
۲۰۰۰.۵۱۶۰ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر