قیمت دینار عراق امروز شنبه 15 آذر 1399

۴ روز پیش دینار عراق مانند ۱۰ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دینار عراق که ۱۰ روز پیش تا ۲۰ (بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۰ - با رشد ۴.۸۵ درصدی به ۲۱ (بیست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۱۱۴.۸۵۴ روز پیش
۲۰۰۰.۵۱۱۰ روز پیش
۲۰-۵.۱۳۱۱ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر