قیمت دینار عراق امروز شنبه 10 آبان 1399

۱۷ روز پیش دینار عراق مانند ۸۰ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دینار عراق که ۸۰ روز پیش تا ۲۰ (بیست ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ - با رشد ۲۶.۳۱ درصدی به ۲۷ (بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۷۷۲۶.۳۱۱۷ روز پیش
۲۰۱۵.۱۸۰ روز پیش
۱۹-۷.۵۳۸۱ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر