قیمت یوان چین امروز شنبه 10 آبان 1399

امروز یوان چین مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که یوان چین که روز قبل تا ۴,۱۸۶ (چهار هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ - به ۴,۱۸۶ (چهار هزار و یکصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یوان چین
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴,۱۸۶۰۰10:00
۴,۱۸۶۲۰۰.۴۷روز قبل
۴,۱۶۶۳۰.۰۷۲ روز پیش

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر