گزارش تصویری

  • آتش سوزی تالاب انزلی از بامداد جمعه در قسمت مرکزی تالاب در محدوده چراغ پشتان آغاز شده و دامنه آتش به دلیل عدم امکان…

آخرین گزارش تصویری
کارگزاری مفید