الفبای اقتصاد

  • اقتصادنیوز : وقتی در جوامعی مانند چکسلواکی سابق یا شوروی، حکومت سعی می کرد تا در خصوصی ترین بخش های زندگی شهروندان…

آخرین الفبای اقتصاد
  • اقتصادنیوز: به جرأت می‌توان گفت دولت ایران در هیچ کدام از بازار ها به اندازه بازار وجوه وام دادنی ( Loanable Funds)…

  • اقتصادنیوز: آنها از ترس شکل گرفتن طبقه متوسط قوی، قوانین و قواعد را طوری می چینند که حاکمان حتی از دوست هم نزدیکتر…

  • اقتصادنیوز : وقتی در جوامعی مانند چکسلواکی سابق یا شوروی، حکومت سعی می کرد تا در خصوصی ترین بخش های زندگی شهروندان…

  • اقتصادنیوز: ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، منجر به صرفه جویی ارزی نمی شود و فرصت شغلی ایجاد نمی کند،…

  • برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است مدعی و متهم…

  • اگر بدانیم که در کشوری، آزادی عقیده وجود ندارد و افراد در صورت نداشتن ایده‌های همسو با حاکمیت از حقوق طبیعی خود محروم…

  • از زمان سقوط بورس، راه حل هایی که برای نجات آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است. رشد بورس با ایجاد تورم چه سودی…

۱
کارگزاری مفید