آخرین الفبای اقتصاد
  • فرض کنید خانه ای که در آن زندگی می کنید قیمتش ۵۰ درصد افزایش یابد، آیا این موجب مسرت شماست؟ بدون تردید خیر، چون این…

  • دوستی داشتیم از یک خانواده سنتی. فراهم آوری همسر به دست آنان بود و مجالس خواستگاری بسیار.

  • اقتصاددانی خاطره ای از سال کنکور خود به یاد می آورد.

  • هزینه فرصت کارمند یک ارگان دولتی داستانی تعریف می کرد. می‌گفت مراسم تجلیل از بازنشستگی یکی از مدیران کل سازمانش بود.

  • شاید تصور کنید، تنها سیاست گذاران نیازمند آن هستند که با اصول اولیه علم اقتصاد آشنا باشند، که خود اقتصاددانان این اصول…

بلیط هواپیما