آخرین الفبای اقتصاد
 • اقتصادنیوز: به جرأت می‌توان گفت دولت ایران در هیچ کدام از بازار ها به اندازه بازار وجوه وام دادنی ( Loanable Funds)…

 • اقتصادنیوز: آنها از ترس شکل گرفتن طبقه متوسط قوی، قوانین و قواعد را طوری می چینند که حاکمان حتی از دوست هم نزدیکتر…

 • اقتصادنیوز : وقتی در جوامعی مانند چکسلواکی سابق یا شوروی، حکومت سعی می کرد تا در خصوصی ترین بخش های زندگی شهروندان…

 • اقتصادنیوز: ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، منجر به صرفه جویی ارزی نمی شود و فرصت شغلی ایجاد نمی کند،…

 • برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است مدعی و متهم…

 • اگر بدانیم که در کشوری، آزادی عقیده وجود ندارد و افراد در صورت نداشتن ایده‌های همسو با حاکمیت از حقوق طبیعی خود محروم…

 • از زمان سقوط بورس، راه حل هایی که برای نجات آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است. رشد بورس با ایجاد تورم چه سودی…

 • ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ندارد، منجر به صرفه جویی ارزی نمی شود و فرصت شغلی ایجاد نمی کند، بلکه تنها…

 • برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است مدعی و متهم…

 • از زمان سقوط بورس، راه حل هایی که برای نجات آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است.

 • راه حل هایی که برای نجات بورس از زمان سقوط آن ارائه می شود، مبتنی بر ایجاد تورم است.

 • در آلمان نازی فقط اگر خواب بودید زندگی خصوصی داشتید. زندگی بیدارها تماما در خدمت منویات پیشوا بود.

 • قصه «قوام نکرومه» در غنا آموزنده است، او برای حفظ قدرت اجازه شکل گیری طبقه متوسط را نداد، اما در نهایت با کودتا از…

 • در برخی جوامع، ثروتمند شدن راهی به جز بستن با قدرت نداشت.

 • برای ایجاد نوآوری نیاز دارید تا انسان های آزاد داشته باشید. پس توسعه یک شرط لازم دارد: آزادی انسان‌ها.

 • باید موش‌ها و مگس‌ها و پشه‌ها و گنجشک‌ها را کشت! این از ابتکارات مائو در دوران «جهش بزرگ به جلو» بود.

 • متفکرین بزرگ، همیشه در حال بررسی مقوله آزادی بوده‌اند. این متفکرین، آزادی را موضوعی می‌دانند که بر تمام موضوعات جمعی،…

 • توهم پولی، اصطلاحی در علم اقتصاد است که اشاره به حساسیت بیشتر افراد نسبت به متغیرهای اسمی تا واقعی دارد.

 • ​بازار تنها طریق برای حفظ حقوق و اعمال آزادی فردی است.

 • در قسمت ششم اکوپدیا، توضیح می دهیم که مداخله دولت در بازار رقابتی موجب می شود تا سیستم قیمتی برهم بخورد و تخصیص بهینه…

کارگزاری مفید