الفبای اقتصاد

آخرین الفبای اقتصاد
 • توهم پولی، اصطلاحی در علم اقتصاد است که اشاره به حساسیت بیشتر افراد نسبت به متغیرهای اسمی تا واقعی دارد.

 • ​بازار تنها طریق برای حفظ حقوق و اعمال آزادی فردی است.

 • در قسمت ششم اکوپدیا، توضیح می دهیم که مداخله دولت در بازار رقابتی موجب می شود تا سیستم قیمتی برهم بخورد و تخصیص بهینه…

 • اقتصادنیوز: برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است…

 • اقتصادنیوز: هر کنش و تصمیمی دارای هزینه فرصت است و از این دریچه باید در مورد پدیده‌ها به قضاوت بنشینیم و در نتیجه، صرف…

 • اقتصادنیوز: کلود فردریک باستیا اقتصاددان سیاسی فرانسوی به خاطر توسعه دادن مفهوم اقتصادی هزینه فرصت سرشناس است او…

 • اقتصادنیوز : چرا برخی کشورها پس از آن که چندی در مسیر رشد اقتصادی قدم بر می دارند، دچار عقب گرد می شوند؟

 • هایک در کتاب مشهور "راه بردگی" نشان می دهد که چگونه مداخله دولت در حیطه خصوصی آدمیان برای رسیدن به یک خیر اجتماعی باعث…

 • اگرچه در اقتصاد ایران بسیاری از بازارها زیر ضرب مداخله دولت هستند، اما در هیچ کدام دولت به اندازه بازار وجوه وام دادنی…

 • اقتصادنیوز: در قسمت ششم اکوپدیا، توضیح می دهیم که مداخله دولت در بازار رقابتی موجب می شود تا سیستم قیمتی برهم بخورد و…

 • بازار تنها راه برای حفظ حقوق و اعمال آزادی فردی است.

 • بازار تنها راه برای حفظ حقوق و اعمال آزادی فردی است.

 • در این قسمت از اکوپدیا، توضیح می دهیم که چرا سیاست تولید جانشین واردات به اقتصاد ضربه می زند.

 • در قسمت جدید اکوپدیا توضیح می دهیم که چرا تجارت مانند یک کارخانه تولیدی عمل می کند و صادرات، مواد خام آن و واردات…

 • بازار مسکن دو رکورد جدید امیدوار کننده در آبان ماه به ثبت رساند.

 • در اقتصاد ایران انعطاف قیمت ها به دلیل تورم تاریخی بالاست و هم پیش بینی رشد پول برای عاملان حرفه ای بازار آسان است، از…

 • در جهان امروز مصرف هر شهروند طیف وسیعی از تولیدات کشورهای جهان را از پنج قاره دارد.

 • متاسفانه در کشور ما در حال حاضر به دلیل مداخلات گسترده دولت، بازار هایمالی عقیم شده است.

 • شنیده اید برخی می گویند اقتصاد ایران متفاوت از سایر کشورها است یا ما متفاوت هستیم فکر می کنید این حرف، پشتوانه منطقی دا…

 • در اکثریت کشورهای دنیا، نظام وظیفه اجباری منسوخ شده و تنها کشورهایی که بیشتر در خطر جنگ هستند همچنان از این قانون بهره…

کارگزاری مفید