آگهی مزایده

کدخبر: ۶۲۸۱۵۵
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 25/37 مترمربع واقع در روستای فیلستان شهرستان پاکدشت را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند.
آگهی مزایده

 متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 15:30 مورخ 1402/11/28 به نشانی تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، امورقراردادها و کنترل پروژه طبقه دوم و جهت تسلیم پاکات پیشنهاد تا ساعت 15:30 مورخ 1402/12/5 به نشانی تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33، بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه چهارم اداره حراست مراجعه نمایند.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت هماهنگی بازدید همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14:30، با تلفن: 09030647667 آقای حسین فرجی تماس حاصل فرمایند.

توضیحات:

  1. رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده الزامی می باشند.

  2. متقاضیان می توانند سپرده شرکت در مزایده را  به شرح اسناد مزایده و به یکی از روشهای ذیل ارائه نمایند:

2-1- ضمانت نامه بانکی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

2-2- واریز وجه نقد به حساب شبا بانک سامان به شماره 720560086904002917634001IR به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران.

  1. کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان در ساعت 9 صبح مورخ 1402/12/7 در محل بنیادمسکن استان تهران به نشانی تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33 بازگشایی خواهد شد و متقاضیان می توانند با ارائه کارت شناسائی در جلسه شرکت نمایند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

شناسه آگهی 1665174 میم الف 4439

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید