کدخبر: ۳۰۲۲۱۸ لینک کوتاه

شرایط و مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت ها

جهت اقدام برای رتبه بندی شرکت در ابتدا بایستی از ضرورت اخذ آن آگاهی کافی داشته باشید. شرکت ها و سازمان های دولتی موظفند، اجرا یا مشاوره پروژه های خود را به شرکت هایی که دارای رتبه بندی هستند واگذار نمایند.

به همین دلیل شرکت های پیمانکاری یا مشاور برای حضور در مناقصات باید نسبت به اخذ رتبه پیمانکار یا اخذ رتبه مشاور اقدام نمایند. برای رتبه بندی شرکت ها، توان فنی و رزومه کاری بسیار مهم است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وظیفه ارزیابی شرکت ها برای اعطا رتبه بندی به آن ها را دارد.

رتبه بندی شرکت ها طبق آیین نامه ها و استانداردهای مشخص این سازمان انجام می گیرد و بر حسب شرایطی که شرکت ها دارند رتبه مربوطه به آن ها اعطا می گردد.

تفاوت رتبه بندی شرکت های پیمانکار و مشاور

همانطور که می دانید، شرکت های پیمانکار در اجرای پروژه های عمرانی و ساخت فعالیت دارند. همچنین فعالیت شرکت های مشاور در نظارت بر ساخت و پروژه های عمرانی و همچنین طرح ریزی آن هاست. می توان گفت شرکت های مشاور میان کارفرما و پیمانکار به عنوان یک واسطه عمل می کنند.

برای اخذ رتبه پیمانکار مواردی مانند توان مالی شرکت، نیروی انسانی حرفه ای و متخصص و سوابق کاری شرکت بررسی می گردد. برای اخذ رتبه مشاور علاوه بر موارد گفته شده، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
 
رتبه بندی شرکت های پیمانکار در یازده طبقه انجام می شود و رتبه ای بین ۱ تا ۵ به شرکت ها اعطا می گردد که عدد ۱ نشان دهنده بالاترین و عدد ۵ نشان دهنده پایین ترین رتبه است. البته برای رتبه بندی شرکت های مشاور این عدد بین ۱ تا ۳ می باشد که عدد ۱ بالاترین و عدد ۳ پایین ترین رتبه را مشخص می نمایند.

انواع رتبه بندی شرکت های پیمانکار

۱. راه و ترابری

۲. ساختمان و ابنیه

۳. تاسیسات و تجهیزات
۴. صنعت و معدن
۵. آب
۶. کشاورزی
۷. کاوش های زمینی
۸. مرمت آثار باستانی
۹. نفت و گاز
۱۰. ارتباطات
۱۱. نیرو

نیک پارس2

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکار

 • تصویر برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
 • برای شرکت با مسئولیت محدود : تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات
 •  برای شرکت سهامی خاص: اظهارنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات
 •  تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و کلیه سهامداران
 •  ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی که به تایید و مهر سرممیز مالیاتی رسیده و مربوط به سال مالی قبل باشد
 •  تصویر تمامی موافقت نامه ها

انواع رتبه بندی شرکت های مشاور

 
۱. گروه راه و ترابری
۲. گروه شهرسازی و معماری
۳. گروه مطالعات کشاورزی
۴. گروه مهندسی آب
۵. گروه پست و مخابرات
۶. گروه انرژی
۷. گروه معدن
۸. گروه صنعت
۹. گروه نفت و گاز
۱۰. گروه تخصص های مشترک

مدارک لازم جهت اخذ رتبه مشاور

 •  اصل گواهی رتبه بندی قبلی
 •  تصویر مدارک ثبتی شرکت همراه با روزنامه رسمی، آگهی تاسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت
 •  تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان امتیازآور
 •  تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی مهندسان
 •  تصویر آخرین صورتجلسه سهامداران شرکت
 •  سوابق بیمه ای مهندسان شرکت
 •  تصویر قراردادهای شرکت که طی ۱۵ سال اخیر منعقد نموده است به همراه مبلغ و مفاصا حساب آن ها
 •  آخرین اظهارنامه مالیاتی در سال مالی قبل که به تایید سرممیز مربوطه رسیده باشد به همراه جدول سود و زیان
 •  آدرس و شماره تلفن اعضای هیئت مدیره و کارکنان امتیازآور
 •  گواهی تایید انجام کار به وسیله کارفرما

شرایط لازم برای رتبه بندی شرکت ها

 •  برای اخذ رتبه بندی باید یک شرکت که به طور قانونی ثبت شده، داشته باشید. موضوع شرکت باید منطبق بر حوزه کاری شما باشد.
 •  شرکت متقاضی نباید دارای سو پیشینه حرفه ای باشد زیرا وجود آن مانع تایید صلاحیت آن شرکت برای رتبه بندی می گردد.
 •  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نباید جزو کارکنان دولت باشند.
 •  لازم است دو سوم از اعضای هیئت مدیره، مدرک کارشناسی داشته باشند.
 •  حضور یک مهندس در هیئت مدیره که دارای ۷ سال سابقه بیمه باشد یا حضور دو نفر مهندس که هر کدام دارای ۳ سال سابقه بیمه باشند الزامی است. (اگر دو مهندس عضو هیئت مدیره باشند، شرکت می تواند برای دو رشته تقاضای رتبه بندی دهد.)
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند