چطور در سه سوت کارت سوخت بگیریم؟ +فیلم

به زودی برای بنزین زدن نیازمند کارت سوخت شخصی تان هستید. بنابراین اگر کارت سوخت ندارید باید برای گرفتن آن اقدام کنید. اما چطور می توانید بدون منتظر ماندن در صف و مراجعه به دفاتر پلیس 10+ این کار را انجام دهید؟ منبع: ایرنا