گوگوش و شجریان روی آنتن!

اقتصادنیوز: در برنامه جام جهانی شبکه اینترنتی آیو، ناهماهنگی میهمان با خطوط قرمز لحظات کمیکی را پدید آورد.