وکیل دادسرای کارکنان دولت

کدخبر: ۶۱۳۸۴۶
بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت در این نوشتار به بررسی ماهیت جرایم کارکنان دولت و حدود صلاحیت دادسرای کارکنان دولت، پرداخته است.
وکیل دادسرای کارکنان دولت

رپرتاژ آگهی: بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت در این نوشتار به بررسی ماهیت جرایم کارکنان دولت و حدود صلاحیت دادسرای کارکنان دولت، پرداخته است.

محمدرضا مهری وکیل دادسرای کارکنان دولت

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

کارکنان و مستخدمین دولت از مهمترین ارکان دستگاه های اجرایی هستند و در یک نقش واسطه ای اقدام به اجرای تدابیر و برنامه های دولت می نمایند و به تعبیر دیگر، نقش موثری در اجرای برنامه های راهبردی دولت دارند، این که این کارکنان چگونه به انجام وظایف محوله می پردازند، برای دولت ها بسیار مهم است، چه بسا مردم از طریق آن ها به صورت غیرمستقیم با دولت مردان در ارتباط خواهند بود و این که مستخدمین دولت تا چه اندازه به دنبال حاکمیت قانون و خدمت رسانی به مردم باشند، تصور مردم از دولت را شکل می دهد. از طرف دیگر دولت ها باید سازوکارهای مختلف نظارتی را برای جلوگیری از ظلم به مردم و قانون گریزی در دستگاه های اجرایی پیش بینی کنند. رسیدگی به جرایم و تخلف های اداری کارکنان دولت ازجمله این سازوکارهاست که تاثیر به سزایی در اجرای صحیح قانون در اداره ها داشته و موجب برقراری نظم و انضباط در اداره می شود و از طرف دیگر خدمات عمومی به نحو مطلوب تری به مردم خواهد رسید.

بنابراین ضروری است که تخلف ها و جرایم اداری، تنبیه ها و مجازات های آن ها و همچنین مراجع رسیدگی کننده به آن ها تبیین شود تا بتوان از وقوع تخلف ها جلوگیری کرد.

انواع جرایم اداری کارکنان دولت

طبق قانون رسیدگی به تخلف های کارکنان دولت، مصادیق جرایم اداری به شرح ذیل مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از؛

 • ایراد تهمت و افترا،

 • هتک حیثیت،

 • اخاذی،

 • اختلاس،

 • کلاهبرداری،

 • تحصیل مال از طریق نامشروع،

 • تسامح در صیانت از اموال و اسناد و وجوه دولتی،

 • ایراد خسارات به اموال دولتی،

 • برملاء کردن اسرار و اسناد محرمانه اداری،

 • ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه،

 • ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در کارهای اداری،

 • دریافت مبالغی غیر از آنچه در قوانین و مقررات مقرر شده یا دریافت هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری محسوب می‌شود،

 • تسلیم مدارک به افرادی که حق دریافت آن را ندارند یا اجتناب از تسلیم مدارک به افرادی که حق دریافت آن را دارند،

 • رعایت نکردن حجاب اسلامی،

 • رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی،

 • اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش موادمخدر،

 • استعمال یا اعتیاد به موادمخدر،

 • هرگونه استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی،

 • جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی،

 • دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، برملاء کردن سوالات امتحانی یا تعویض آن ها،

 • سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، 

 • توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت ها و محموله های پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی،

 • کارشکنی و شایعه پراکنی، مجبور کردن یا تحریک سایرین به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای شخصی جهت تحصیل مقاصد غیرقانونی،

 • شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی به منظور تحصیل مقاصد غیرقانونی،

 • عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها.

محمدعلی مهری وکیل دادسرای کارکنان دولت

مرجع صالح رسیدگی به جرایم و تخلف های کارکنان دولت 

طبق قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه‎ های صالح و براساس قانون خواهد بود. بنابراین اگر جرمی از طریق کارکنان دولت صورت گیرد، ازجمله مصادیقی‎ که مرتبط با جرایم عمومی می باشد، برای مثال: ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، بطورکلی در تحقیق و کشف جرم صلاحیت دادسرا و پس از آن رسیدگی بدوی در صلاحیت دادگاه های کیفری می‌باشد.

همچنین لازم به ذکر است که؛ در دعاوی با ماهیت مدنی هم اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد، مگر در مواردی که قانونگذار مراجع دیگری را مشخص کرده باشد. بنابراین در این مورد، اگر که موضوع مرتبط با موضوع هایی ازجمله؛ صحت قرارداد و شرایطی همچون؛ فقدان اهلیت و در نهایت بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری خواهد بود.

اما درباره آن دسته از مواردی که به صورت خاص مربوط به تخلف های قید شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 جاری می‌باشد، هیات‎های تخلفات کارکنان دولت تشکیل شده در دستگاه‌های اجرایی تحت ‎عنوان مرجع اختصاصی غیر‎قضایی دارای صلاحیت رسیدگی خواهند بود. علاوه بر این کارمند معترض به تشخیص آرای هیات‌های بدوی حق دارد در مهلت تعیین شده به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه نماید.

دیوان عدالت اداری تحت ‎عنوان سازمان ویژه قضائی در قوه قضائیه با ‎عنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض به تمامی آراء قطعی کمیسیون‌های سازمان‎ها و وزارتخانه‎ های گوناگون دولتی و عمومی اعم از هیات های موضوع قوانین استخدامی را خواهد داشت.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان دولت 

طبق آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به داسراها و دادگاه های عمومی جزایی محول گردیده و مراجع قضایی برای رسیدگی در این زمینه دارای صلاحیت ذاتی عام است و هرگاه کارمندی در رابطه با وظیفه و شغل اداری ‌اش مرتکب جرمی شود، در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود، برای مثال: اگر یک کارمندی در شهرستانی مرتکب توهین به یک فرد عادی شود، از آنجایی که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه شهرستان به این پرونده رسیدگی می‌کند و اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری‌اش مرتکب جرم شود در دادگاه جزایی مرکز استان به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

با تصویب آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به داسراها و دادگاه های عمومی جزایی محول گردیده و مراجع قضایی برای رسیدگی در این زمینه دارای صلاحیت ذاتی عام است.

طبق بخشنامه مورخ 1382 شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به شرح ذیل عبارتند از؛

1) رسیدگی به اتهامات مذکور در ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1380 به شرح ذیل عبارتند از؛

 • رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است،

 • رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی.

2) رسیدگی به جرایم مربوط به کتاب و رسانه اعم از؛ مطبوعات، سینما، تئاتر و اینترنت،

3) رسیدگی به جرایم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا،

4) رسیدگی به جرایم شهرداران مناطق تهران و معاونین آن ها،

5) رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان، هند، پاکستان و بنگلادش.

سارا حسین زاده وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل دادسرای کارکنان دولت میبایست اطلاع کاملی از قوانین و مقررات استخدامی کشور داشته باشد. همچنین نسبت به قانون برنامه توسعه پنج ساله مطالعه تطبیقی داشته باشد. اطلاعات کاملی در خصوص قوانین تخصیص بودجه و همچنین محل هزینه های بودجه دستگاه های دولتی داشته باشد. اطلاعات کافی در خصوص قوانین استخدامی نیروهای انتظامی و در نهایت تسلط کامل بر قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی داشته باشد.

بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت کیست؟

با مطالعه مقاله پیش رو میتوانید تصمیم بگیرد که جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت چه وکیلی دارای شایستگی بوده و میتواند به عنوان وکیل دادسرای کارکنان دولت شما را همراهی نماید. 

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای کارکنان دولت در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اخبار روز سایر رسانه ها
  تیتر یک
  کارگزاری مفید