فیلم دستگیری شهرام جزایری در گمرک بازرگان

اقتصادنیوز؛ روز گذشته شهرام جزایری از مفسدان سابق اقتصادی که طی سال‌های اخیر در زندان بود، هنگام خروج غیرقانونی از کشور دستگیر شد. در حال حاضر فیلم جدیدی از دستگیری این فرد منتشر شد.