اقتصادنیوز؛ درگیری مسلحانه اراذل و اوباش در شهرستان آمل یک کشته به همراه داشت. مجرمین شناسایی شده‌اند. (فیلم/انتخاب)