فیلم جدید از حمله موشکی-پهپادی ایران به مواضع سرکردگان حادثه تروریستی اهواز