اقتصادنیوز؛ ۲۴ مهرماه، ۱۴ نیروی نظامی ایران در مرز پاکستان ربوده شدند. گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت. این اتفاق در سال‌ها و ماه‌های اخیر بار‌ها تکرار شده. اما درباره گروه تروریستی جیش العدل چه می‌دانیم؟ مرزبان‌های ایرانی ربوده شده به کجا منتقل شده اند و در آن سوی مرز، نقش دولت پاکستان در این ماجرا‌ها چیست؟ (ویدئو از انتخاب)