برخورد عجیب با سه نوازنده خیابانی در رشت

اقتصادنیوز؛ در ویدئوی زیر برخورد با سه جوان نوازنده خیابانی در رشت را می بینید.