موضع صریح قوه قضائیه درباره «دوچرخه‌سواری زنان»

اقتصادنیوز؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما به موضوع دوچرخه سواری اصلا کار نداریم، اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تقیب قرار نخواهد گرفت. ملاک ما اصلا دوچرخه سواری نیست ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است.