فیلم | جلسه اول دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی

اقتصادنیوز؛ اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی امروز به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.