فیلم لحظه انفجار دفتر ارتباطات و هماهنگی با کره‌جنوبی به دستور رهبر کره‌شمالی