تماس با ما

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری تلفن: 42710504 نمابر: 42710509
سردبیر وب سایت های خبری دنیای اقتصاد: مهدی نوروزیان تلفن: 87762571
معاون وب سایت های خبری دنیای اقتصاد: فاطمه استیری تلفن: 87762567
مدیریت توسعه بازار: سید مهدی امیرواقفی تلفن: 42710402 تلفکس: 42710404
دبیر سایت اقتصادنیوز: حمید متقی تلفن: 87762569
مدیریت روابط عمومی: امیر اشراقی تلفن: 88860145 تلفن: 88860147 نمابر: 42710167

 

راه های تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

 

وب سایت رسمی روزنامه دنیای اقتصاد تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites
وب سایت رسمی هفته نامه تجارت فردا تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites
ساختمان شماره 1خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، پلاک 108 کد پستی: 1586947815
ساختمان شماره 2 خیابان استاد مطهری، بعد از میرزای شیرازی، پلاک 370 کد پستی: 1586697511