تماس با ما

برای سفارش هرگونه تبلیغ با شماره ۸۹۰۱ تماس حاصل فرمایید

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان مدیر مسئول: علیرضا بختیاری تلفن: 42710504 نمابر: 42710509
سردبیر وب سایت های خبری دنیای اقتصاد: مهدی نوروزیان تلفن: 52189730
مدیریت وب سایت ها و فضای مجازی: محمدصادق نخجوانی تلفن: 87762245
مدیریت مرکز راه حل های رسانه ایی: علی مزینانی تلفن: 52189653
مدیریت روابط عمومی: سعید بیابانکی تلفن: 42710162 فکس: 42710167