درباره ما

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

تلفن: 42710504

نمابر: 42710509

سردبیر: مهدی نوروزیان

تلفن: 87762569

آدرس: تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰
 
صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی