آخرین اخبار آبان عباسی

  • اینطور به نظر می‌رسد با محبوبیت راه‌های ارتباطی جدید، حوزه روابط عمومی تضعیف شده است. البته این نوع تغییر نگرش در یک حرفه را می‌توان از سوی رسانه‌ها دید.