آخرین اخبار آلودگی هوای کلان شهرها

  • بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان، هوای کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد و اراک به ترتیب با شاخص های ۱۱۴، ۱۳۰، ۱۱۴ و ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و اهواز با شاخص ۱۶۸ در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.