آخرین اخبار آموزشگاه‌های آزاد سینمایی

  • اقتصادنیوز: یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها، فعالیت آموزشگاه‌های سینمایی بدون مجوز در سطح تهران و استان‌هاست که با هماهنگی‌های صورت گرفته با نهادهای نظارتی و مرجع انتظامی، در صورت شناسایی هر یک از این واحدها طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.