آخرین اخبار اجاره لباس عروس

  • بخش مهمی از مراسم ازدواج، درخشش لباس عروس و داماد است که نظر میهمانان را به خود جلب می‌کند. در این گزارش به بررسی نرخ لباس عروس و کت و شلوار داماد پرداخته شده است.