آخرین اخبار اجرای رتبه‌بندی معلمان

  • سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: رتبه‌بندی‌ یکی از عاملان و آثار تحول است که در سند بنیادین تحول نیز بر آن تاکید شده است اما در طول ۱۰ سال از اجرای سند مورد توجه قرار نگرفت؛ اکنون با همکاری دولت و مجلس این قانون تصویب و آیین‌نامه آن ابلاغ شده است.