آخرین اخبار احداث۱۰

  • وزیر پیشنهادی نیرو گفت: اگر با رأی شما بار این مسئولیت در مقطع حساس بر دوش بنده قرار گیرد تلاش می‌کنم با پرسنل شریف صنعت آب و برق نگرانی‌ها را مرتفع کنم و برای پیمودن این مسیر به همکاری و همراهی شما و کمیسیون های تخصصی نیاز فراوان دارم.