آخرین اخبار اسماعیلی، وزیر ارشاد

  • اقتصادنیوز: وزیر ارشاد درخصوص بخش سرود در جشنواره امسال گفت: امسال بخش ویژه سرود را در جشنواره داریم که بخش ثابت کار ما است. بسیاری از خوانندگان قدیمی حوزه سرود هم تجلیل و تقدیر می‌شوند. سیاست ما حمایت از گروه‌های سرود در معاونت هنری و در کانون‌های مساجد سراسر کشور است.