آخرین اخبار اشترن

  • ​اقتصادنیوز: هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگویی با هفته نامه "اشترن" آلمان نسبت به تشدید تنش بین آمریکا و چین هشدار داده و گفت: این بزرگترین نگرانی او در حال حاضر است.