آخرین اخبار اعترضات در ایران

  • اقتصادنیوز: فرهاد مدیری در استوری جدیدش نوشت: اظهارنظر اول چهره‌ها اعتقاد قلبی و واقعی آنهاست و اظهارات بعدی به خاطر فشارهایی است که به آنها وارد می‌شود.