آخرین اخبار افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان

  • نخستین تغییر اعمال شده در لایحه متناسب سازی حقوق دولت به زمان اجرای آن باز می گردد؛ دولت زمان اجرا را از اول شهریور ماه امسال تعیین کرده بود اما در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه این زمان به ابتدای مهرماه تغییر کرده است.