آخرین اخبار المصری

  • اقتصادنیوز: نوزاد ۱۹ ماهه فلسطینی که به دلیل مشکل قلبی نیاز به درمان فوری داشته و پنج ماه برای صدور مجوز از سوی رژیم صهیونیستی برای اجازه سفر درمان منتظر ماند، در نهایت امروز به شهادت رسید.

  • اتهامات واشنگتن انهم در چهارروز باقی مانده به پایان دولت ترامپ حاکی از چیست؟ اتهامی که ریشه در عقاید ایدئولوژیک دارد و تا کنون اگر زهری به ایران ریخته شده از در جنگ شیعه و سنی بوده است و ایران را با تفکر القاعده سید قطب چه کار؟ اگر روابطی است پس این خشم و کینه غربی نسبت به ایران برای چیست و این اتهام از کجا شکل گرفته است؟

  • وزیر خارجه آمریکا قصد دارد اطلاعات جدیدی درباره ارتباط ایران و القاعده ارائه بدهد.