آخرین اخبار انتخابات در سال 2023

  • چرا هنوز بسیاری برای اصلاح مسیر ترکیه به اردوغان نظر دارند؟ این تا حدی به این دلیل است که آنها نمی‌دانند چه کسی می‌تواند کنترل او بر قدرت را به چالش بکشد.