آخرین اخبار انتخاب سفرا از منظر اقتصادی

  • به اعتقاد فعالان بخش خصوص برخلاف تصورات در شرایط کنونی آنچه می تواند روابط میان کشورها را مستحکم کند تعاملات سیاسی نیست، بلکه منافع اقتصادی در حال حاضر بیشتر می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.