آخرین اخبار انتصاب جدید در شهرداری

  • اقتصادینوز: شهردار تهران، عطاءالله رفیعی آتانی را به‌سمت «سرپرست مرکزمطالعات و برنامه‌ریزی شهرتهران» منصوب کرد.