آخرین اخبار انتقد

  • ناصر ایمانی گفت: محیط دانشگاه برای دانشجویان باید امن بماند، این درحالیست که در قبل از انقلاب نیرو‌های گاردی در دانشگاه‌ها مستقر می‌شدند، اما در جمهوری اسلامی دانشگاه‌ها باید برای دانشجویان یک جزیره امن بماند، نه برای کسانی که از بیرون به دانشگاه وارد می‌شوند.