آخرین اخبار اهریمن

  • دوستِ مریخی‌‌ام که در دوران انقلاب به ایران آمده‌بود بعداز گذشتِ ۴۲ سال ازآن دوران، مجدداً در سالگرد درگذشت محمدرضاپهلوی بایران میاید.

  • انتخابات دیروز برگزار شد و مردم دو دسته بودند، شرکت‌کنندگان در انتخابات و کسانی که اصلا مشارکت نکردند و این افراد کسانی هستند که به دلایل شخصی یا اجتماعی یا سیاسی اصلا شراکت ندارند.